Prorektor for forskning og utvikling, Avd. for forskning og utvikling

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte.

Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer.

OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

HiOA søker seniorrådgiver innen ekstern forskningsfinansiering

Pro-rektor for forskning og utvikling ved Avdeling for forskning og utvikling søker ny medarbeider i en fast 100% stilling. Personen som ansettes blir knyttet til EU-teamet i Avdeling for forskning og utvikling. Les mer om forskning ved HiOA her .

HiOA satser mot universitetsstatus og det er et viktig strategisk mål å øke høgskolens portefølje av eksternt finansierte forskningsprosjekter. HiOA deltar i dag i prosjekter finansiert av Horisont 2020, EUs 7. rammeprogram og en rekke andre nasjonale og internasjonale eksterne finansieringskilder.

Arbeidsoppgaver

 • bidra til å utvikle gode rutiner for oppfølging av BOA-prosjekter i alle prosjektfaser, fra søknad til driftsfasen
 • bidra til utvikling av interne retningslinjer på BOA-området
 • rådgivning knyttet til BOA-virksomhet og ekstern finansiering på HiOA
 • bidra ved søknadsutvikling
 • være en superbruker for forskningsmiljøer som søker eksterne midler
 • utarbeide statistikk og grunnlagsmateriale for ledelsesbeslutninger
 • saksbehandling i forbindelse med utredninger og analysearbeid
 • behandle interne søknader om økonomisk støtte til søknadsutvikling

Kvalifikasjoner

 • utdanning på minimum mastergradsnivå eller tilsvarende
 • minimum tre års erfaring med forskningsadministrasjon og prosjektutvikling
 • bred kompetanse og erfaring i å innhente eksterne forskningsmidler
 • erfaring med søknadsutvikling innen bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet, med vekt på EU og Forskningsrådet
 • erfaring med prosjektutvikling og søknadsprosesser til EUs forskning- og innovasjonsprogrammer og Norges forskningsråd
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • god formidlingsevne
 • kandidaten må kunne koordinere krevende prosesser som forutsetter samarbeid på flere organisatoriske nivåer.

   Det vil være en fordel med

 • kjennskap til økonomi og budsjettering i forskningsprosjekter
 • kjennskap til innovasjonsprosjekter eller prosjekter med deltakere fra industri og offentlig sektor

Ønskede egenskaper

 • gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • gjennomføringsevne, ryddighet, strategiske evner, fleksibilitet og initiativ

Vi tilbyr deg

 • et dynamisk arbeidsmiljø med utfordrende oppgaver på et område i stor utvikling 
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60 - 72, som tilsvarer NOK 510 100 – 640 700. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • EU teamleder Vibeke Moe, telefon 67 23 54 65
 • fungerende FoU-direktør Anne Ullmann, telefon 67 23 54 40

Høgskolen ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Høgskolen er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonen(e) i denne annonsen.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 18.01.2016        
Ref: 15/09511

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn Statens lønnstrinn 60-72
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 15/09511
Kontakt
 • Vibeke Helen Moe, EU teamleder, +47 67235465
 • Anne Ullmann, fungerende FoU-direktør , +47 67235440
Publisert 17.02.2016
Søknadsfrist 20.02.2016

Tilbake til ledige stillinger