Prorektor for forskning og utvikling, Avd. for forskning og utvikling

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

HiOA søker seniorrådgiver innen ekstern forskningsfinansiering

Pro-rektor for forskning og utvikling ved Avdeling for forskning og utvikling søker ny medarbeider i en fast 100% stilling. Personen som ansettes blir knyttet til EU-teamet i Avdeling for forskning og utvikling. Les mer om forskning ved HiOA her .

HiOA satser mot universitetsstatus og det er et viktig strategisk mål å øke høgskolens portefølje av eksternt finansierte forskningsprosjekter. HiOA deltar i dag i prosjekter finansiert av Horisont 2020, EUs 7. rammeprogram og en rekke andre nasjonale og internasjonale eksterne finansieringskilder.

Arbeidsoppgaver

 • bidra til å utvikle gode rutiner for oppfølging av BOA-prosjekter i alle prosjektfaser, fra søknad til driftsfasen
 • bidra til utvikling av interne retningslinjer på BOA-området
 • rådgivning knyttet til BOA-virksomhet og ekstern finansiering på HiOA
 • bidra ved søknadsutvikling
 • være en superbruker for forskningsmiljøer som søker eksterne midler
 • utarbeide statistikk og grunnlagsmateriale for ledelsesbeslutninger
 • saksbehandling i forbindelse med utredninger og analysearbeid
 • behandle interne søknader om økonomisk støtte til søknadsutvikling

Kvalifikasjoner

 • utdanning på minimum mastergradsnivå eller tilsvarende
 • minimum tre års erfaring med forskningsadministrasjon og prosjektutvikling
 • bred kompetanse og erfaring i å innhente eksterne forskningsmidler
 • erfaring med søknadsutvikling innen bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet, med vekt på EU og Forskningsrådet
 • erfaring med prosjektutvikling og søknadsprosesser til EUs forskning- og innovasjonsprogrammer og Norges forskningsråd
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • god formidlingsevne
 • kandidaten må kunne koordinere krevende prosesser som forutsetter samarbeid på flere organisatoriske nivåer.

   Det vil være en fordel med

 • kjennskap til økonomi og budsjettering i forskningsprosjekter
 • kjennskap til innovasjonsprosjekter eller prosjekter med deltakere fra industri og offentlig sektor

Ønskede egenskaper

 • gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • gjennomføringsevne, ryddighet, strategiske evner, fleksibilitet og initiativ

Vi tilbyr deg

 • et dynamisk arbeidsmiljø med utfordrende oppgaver på et område i stor utvikling 
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60 - 72, som tilsvarer NOK 510 100 – 640 700. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • EU teamleder Vibeke Moe, telefon 67 23 54 65
 • fungerende FoU-direktør Anne Ullmann, telefon 67 23 54 40

Høgskolen ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Høgskolen er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonen(e) i denne annonsen.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 18.01.2016        
Ref: 15/09511

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn Statens lønnstrinn 60-72
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 15/09511
Kontakt
 • Vibeke Helen Moe, EU teamleder, +47 67235465
 • Anne Ullmann, fungerende FoU-direktør , +47 67235440
Publisert 17.02.2016
Søknadsfrist 20.02.2016

Tilbage til Ledige stillinger