Høgskolen i Oslo og Akershus

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte.

Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer.

OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

HiOA søker EU-rådgiver/EU-seniorrådgiver 

Pro-rektor for forskning og utvikling ved Avdeling for forskning og utvikling søker ny medarbeider i en fast 100% stilling. Personen som ansettes vil bli knyttet til EU-teamet i Avdeling for forskning og utvikling, les mer om EU-teamet her HiOA satser mot universitetsstatus og det er et viktig strategisk mål å øke høgskolens portefølje av eksternt finansierte prosjekter, særlig fra Norges forskningsråd og EU.

Arbeidsoppgaver

 • Gi råd til fagmiljøer i spørsmål knyttet til søknadsskriving, budsjettering og drift av eksternt finansierte prosjekter
 • Heve kompetansen på området eksternfinansiering med vekt på EU og Norges forskningsråd for forskere, ledere og administrativt ansatte
 • Bidra til nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt
 • Saksbehandling i forbindelse med utredninger og analysearbeid
 • Behandle søknader om økonomisk støtte til søknadsutvikling

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på minimum mastergradsnivå eller tilsvarende eller dokumentert langvarig og relevant arbeidserfaring på arbeidsfeltene
 • Erfaring med prosjektutvikling og søknadsprosesser til EUs forskning- og innovasjonsprogrammer og Norges forskningsråd
 • Erfaring med forskningsadministrasjon og prosjektoppfølging
 • God kjennskap til forskningssystemet i EU og Norge
 • Flytende engelskkunnskaper og skriftlig og muntlig formidlingsevne

Det vil være en fordel med

 • Kjennskap til økonomi og immaterielle rettigheter i forskningsprosjekter
 • Kompetanse på andre programmer i tillegg til Horisont 2020 og Norges forskningsråd, for eksempel Interreg og sektorprogrammer i EU
 • Kjennskap til innovasjonsprosjekter eller prosjekter med deltakere fra industri

Ønskede egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • Gjennomføringsevne, ryddighet, strategiske evner, fleksibilitet og initiativ

Vilkår

 • Et dynamisk arbeidsmiljø med utfordrende oppgaver på et område i stor utvikling 
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 rådgiver i lønnstrinn 50-66, som tilsvarer kr. 429 700 – 569 700, eller stillingskode 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60 - 72, som tilsvarer 510 100 – 640 700. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • EU team-leder Vibeke Moe, telefon + 47 67 23 54 65
 • Fungerende FoU-direktør Anne Ullmann, telefon + 47 67 23 54 40

Høgskolen ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Høgskolen er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonen(e) i denne annonsen.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”send søknaden”.

Søknadsfrist:          11.01.2016

Ref:                       15/08535

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse snarest
Lønn 429 700 - 640 700
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Pilestredet 46
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 15/08535
Kontakt
 • Anne Ullmann, Fungerende FoU-direktør , + 47 67 23 54 40
 • Vibeke Moe, EU team-leder, + 47 67 23 54 65
Publisert 08.03.2016
Søknadsfrist 09.03.2016

Tilbake til ledige stillinger