Høgskolen i Oslo og Akershus

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

HiOA søker EU-rådgiver/EU-seniorrådgiver 

Pro-rektor for forskning og utvikling ved Avdeling for forskning og utvikling søker ny medarbeider i en fast 100% stilling. Personen som ansettes vil bli knyttet til EU-teamet i Avdeling for forskning og utvikling, les mer om EU-teamet her HiOA satser mot universitetsstatus og det er et viktig strategisk mål å øke høgskolens portefølje av eksternt finansierte prosjekter, særlig fra Norges forskningsråd og EU.

Arbeidsoppgaver

 • Gi råd til fagmiljøer i spørsmål knyttet til søknadsskriving, budsjettering og drift av eksternt finansierte prosjekter
 • Heve kompetansen på området eksternfinansiering med vekt på EU og Norges forskningsråd for forskere, ledere og administrativt ansatte
 • Bidra til nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt
 • Saksbehandling i forbindelse med utredninger og analysearbeid
 • Behandle søknader om økonomisk støtte til søknadsutvikling

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på minimum mastergradsnivå eller tilsvarende eller dokumentert langvarig og relevant arbeidserfaring på arbeidsfeltene
 • Erfaring med prosjektutvikling og søknadsprosesser til EUs forskning- og innovasjonsprogrammer og Norges forskningsråd
 • Erfaring med forskningsadministrasjon og prosjektoppfølging
 • God kjennskap til forskningssystemet i EU og Norge
 • Flytende engelskkunnskaper og skriftlig og muntlig formidlingsevne

Det vil være en fordel med

 • Kjennskap til økonomi og immaterielle rettigheter i forskningsprosjekter
 • Kompetanse på andre programmer i tillegg til Horisont 2020 og Norges forskningsråd, for eksempel Interreg og sektorprogrammer i EU
 • Kjennskap til innovasjonsprosjekter eller prosjekter med deltakere fra industri

Ønskede egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • Gjennomføringsevne, ryddighet, strategiske evner, fleksibilitet og initiativ

Vilkår

 • Et dynamisk arbeidsmiljø med utfordrende oppgaver på et område i stor utvikling 
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 rådgiver i lønnstrinn 50-66, som tilsvarer kr. 429 700 – 569 700, eller stillingskode 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60 - 72, som tilsvarer 510 100 – 640 700. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • EU team-leder Vibeke Moe, telefon + 47 67 23 54 65
 • Fungerende FoU-direktør Anne Ullmann, telefon + 47 67 23 54 40

Høgskolen ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Høgskolen er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonen(e) i denne annonsen.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”send søknaden”.

Søknadsfrist:          11.01.2016

Ref:                       15/08535

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse snarest
Lønn 429 700 - 640 700
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Pilestredet 46
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 15/08535
Kontakt
 • Anne Ullmann, Fungerende FoU-direktør , + 47 67 23 54 40
 • Vibeke Moe, EU team-leder, + 47 67 23 54 65
Publisert 08.03.2016
Søknadsfrist 09.03.2016

Tilbake til ledige stillinger