Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for atferdsvitenskap

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Institutt for atferdsvitenskap har om lag 60 ansatte og 750 studenter tilknyttet instituttets virksomhet. Instituttet har aktivitet ved alle tre studiesteder - i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

Vil du lede et utdannings- og forskningsmiljø innen atferdsvitenskap?


Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for atferdsvitenskap er det ledig en åremålsstilling som instituttleder fra 01.08.2019. Åremålsperioden er for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder – totalt 12 år.

Instituttleder har som øverste leder på instituttet det faglige og administrative ansvaret for utdanning, forskning, utviklingsarbeid og formidling. Instituttleder er også pådriver for samarbeid med praksisfeltet og aktiv deltakelse i fakultetets arbeid med internasjonalisering. Instituttleder har lederansvar for instituttets studieledere i tillegg til økonomi- og resultatansvar og rapporterer til dekan. Instituttleder inngår i dekanens ledergruppe som sammen aktivt jobber for at fakultetet bidrar til at OsloMet er et universitet som «leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer».


Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • ta aktivt del i instituttets aktiviteter og å lede og utvikle instituttet i tråd med OsloMets strategier innen forskning og utdanning
 • utvikle forskningsaktivitet på instituttet og være en pådriver for at utdanningene er basert på forskning og faglig utviklingsarbeid
 • samarbeide internt ved universitetet og med samfunns- og arbeidsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • stimulere og legge til rette for at de ansatte henter inn ekstern forskningsfinansiering
 • bidra i dekanens ledergruppe og i fakultetets strategiske arbeid, blant annet for å oppnå synergier på tvers av institutter og fagområder
 • jobbe for at studenter og ansatte får et godt, helhetlig og mangfoldig lærings- og arbeidsmiljø

For mer informasjon om ansvar og oppgaver, se stillingsbeskrivelsen her.


Kvalifikasjonskrav

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på førstestillingsnivå
 • relevant mastergrad eller tilsvarende
 • ledererfaring med dokumenterbare resultater
 • erfaring med, og god forståelse for, personalledelse og økonomistyring
 • kjennskap til instituttets fagområder
 • gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på et skandinavisk språk og engelsk. For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlige språkferdigheter dokumenteres.


Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • dokumenterte resultater fra forskningsledelse og utdanningsledelse
 • erfaring fra undervisning, forskning og utviklingsarbeid knyttet til instituttets fagområder
 • evne til å utøve tydelig, målrettet og strategisk ledelse
 • evne til å bygge nettverk og skapte tillit internt og eksternt, samt bidra til å utvikle institusjonens omdømme
 • en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • god bidragsyter inn i tverrfaglige samarbeid
 • evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • evne til omstilling og gjennomføring av endringsarbeid


Følgende vil også tillegges vekt:

 • personlig egnethet
 • motivasjon for stillingen og engasjement for fagområdene
 • komplementær kompetanse til den øvrige ledergruppen

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.


Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største universitet
 • mulighet til å prege instituttets utdanninger
 • inspirerende og sterke fagmiljøer
 • deltakelse i lederutviklingsprogram
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.


Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1475 instituttleder. Lønn kroner 754 900 – 893 900 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Dekan Gro Jamtvedt, telefon 67 23 60 09 / 9751 81 44, gro.jamtvedt@oslomet.no
 • Fakultetsdirektør Kristin Nordseth, telefon 67 23 61 59 / 952 28 721, kristin.nordseth@oslomet.no


Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 01.02.2019

Ref: 18/12960


OsloMet har implementert Charter & Code
og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess


Ansettelsestype Åremålsstilling (4 år)
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.2019
Lønn kr. 754 900 – 893 900
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/12960
Kontakt
 • Gro Jamtvedt, dekan, 67 23 60 09 / 9751 81 44
 • Kristin Nordseth, fakultetsdirektør, 67 23 61 59 / 952 28 721
Publisert 18.12.2018
Søknadsfrist 01.02.2019

Tilbake til ledige stillinger