Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har i dag ca. 600 studenter og 40 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet. Instituttet tilbyr bachelorstudium, masterstudier og ph.d.-studium i bibliotek- og informasjonsvitenskap og bachelorstudium i arkivvitenskap.

Om stillingen

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har ledig en fast stilling som førsteamanuensis eller førstelektor i arkivvitenskap. Stillingen vil i hovedsak være knyttet til bachelorprogrammet i arkivvitenskap, men det vil også være aktuelt med undervisning og veiledning på instituttets øvrige studieprogrammer i bibliotek- og informasjonsvitenskap.

Arbeidsoppgaver

 • undervisning og veiledning primært på bachelornivå innen sentrale arkivfaglige emner
 • utvikling av nye emner og undervisningsopplegg i samarbeid med kolleger
 • forskning og utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 • relevant faglig utdanning på doktorgradsnivå eller tilsvarende
 • god kunnskap om norsk og internasjonal arkivfaglig teori og metode
 • god kunnskap om norsk forvaltning og norsk arkivorganisasjon
 • arbeidserfaring fra arkivfeltet eller annen relevant virksomhet
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges og vi ser gjerne at du har erfaring av forskningsarbeid innenfor feltet.

Hvis du ikke har relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre OsloMets program for pedagogisk basiskompetanse (15 stp.) innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Ønskede egenskaper

 • god evne til å motivere og inspirere studenter
 • gode samarbeidsevner
 • evne til faglig nytenkning og fleksibilitet

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

 Vi kan tilby deg: 

 • muligheter for faglig utvikling i et spennende fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1011 førsteamanuensis eller 1198 førstelektor. Lønn kroner 517 700- 650 200 pr. år.  Fra lønnen blir det trukket lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. 

 Andre opplysninger:

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Når du søker stillingen må du laste opp: 

 • CV
 • attester
 • vitnemål
 • liste over vitenskapelige arbeider
 • vitenskapelige arbeider fra de siste 5 årene inklusive ph.d avhandling, hvis avlagt

Søknaden din vil ikke bli vurdert dersom ikke disse vedlegg er lastet opp. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 Kontaktinformasjon

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Førsteamanuensis Anneli Sundqvist, telefon 67 23 80 73, e-post anneli.sundqvist@oslomet.no
 • Instituttleder Tor Arne Dahl, telefon 67 23 83 07, e-post tor-arne.dahl@oslomet.no

  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”. Ved behov for teknisk assistanse kontakt: Hanne Landen, 67 23 82 77 eller e-post: hanne.landen@oslomet.no 

Søknadsfrist: 22.06.2018 

Ref: 18/05072 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.01.2019
Lønn 517 700-650 200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/05072
Kontakt
 • Tor Arne Dahl, instituttleder , +47 67 23 83 07
 • Anneli Sundqvist, førsteamanuensis , +47 67 23 80 73
Publisert 26.09.2018
Søknadsfrist 10.10.2018

Tilbake til ledige stillinger