Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk og en rekke etter- og videreutdanninger. Kompetansesenteret for yrkesfag, som inngår i instituttet, har betydelig oppdragsvirksomhet.

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor

Tradisjonshåndverk i videregående opplæring  

Institutt for yrkesfaglærerutdanning utdanner lærere til videregående skole og nå ønsker vi å utvide teamet med kompetanse innen tradisjonshåndverk.

Vårt institutt søker nå flere kompetente lærerutdannere med kompetanse i trearbeid, tekstil eller metall. For mer informasjon om endringene i fag- og yrkesopplæringen se her.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

 • undervisning og veiledning av studenter ved bachelorutdanning i yrkesfaglærer
 • følge opp studenter som er ute i praksis over hele Norge
 • forsknings- og utviklingsarbeid innen eget og instituttets fagområde

Instituttet stiller resultatkrav i FoU arbeidet, og du vil bli en del av en større forskergruppe som arbeider innenfor relaterte fagområder der du vil få kollegaveiledning og utviklingsmuligheter.

Vi søker deg som har

 • førstekompetanse eller mastergrad
 • fag-/svennebrev i et av design- og tradisjonshåndverkene
 • arbeidserfaring fra eget yrke
 • undervisningserfaring
 • erfaring fra norsk fag- og yrkesopplæring
 • relevant digital kompetanse
 • gode norsk og engelskkunnskaper

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år. Ved manglende norsk/skandinavisk språk kompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen.

OsloMet gjennomfører prøveforelesning i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi ønsker deg som

 • motiveres av å formidle faget ditt til studenter
 • er en pådriver for utvikling av eget fagområde og er nytenkende innenfor tradisjonshåndverk
 • har og kan bidra med å utvikle nettverk innenfor tradisjonshåndverk
 • evner å sette ditt fag i en større yrkesfaglig kontekst i opplæring
 • er trygg på din fagkompetanse og tar gjerne en god faglig diskusjon

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive en eventuell ph.d.-avhandling.

Alle dokumenter må lastes opp elektronisk før søknadsfrist. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må kunne fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi kan tilby deg

 • å være med på å bygge den nye strukturen i de yrkesfaglige utdanningsprogrammet
 • muligheter for å utvikle deg som forsker og formidler i et stort og anerkjent fagmiljø
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • å bli en del av et nytt og ambisiøst storbyuniversitet  

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte

 • studieleder, Inger Lise Holen, tlf nr. 417 68 899 
 • universitetslektor, Hanne Berg Olstad, tlf nr. 406 15 649

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode og tittel. Lønn kroner 436 900 – 623 900 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:         17.06.2018

Ref:                        18/04460

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Kjeller
Fylke Viken
Land Norge
Referansenummer 18/04460
Kontakt
 • Inger Lise Holen, studieleder, 417 68 899
 • Hanne Berg Olstad, universitetslektor, 406 15 649
Publisert 29.05.2018
Søknadsfrist 17.06.2018

Zurück zu Stellenangeboten