OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Norges ledende profesjonshøgskole søker visjonær rektor

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største høgskole for profesjonsrettede studier og profesjonsrelevant forskning. Undervisningen er basert på det fremste innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap. Vi har et nært samarbeid med bedrifter og offentlige virksomheter, for å gi studentene faglig utvikling og erfaring fra arbeidslivet. HiOA tilbyr utdanninger til yrker som er sterkt etterspurte i arbeidslivet, og vi har en omfattende portefølje innen forskning og utviklingsarbeid for oppdragsgivere i privat og offentlig sektor.

Høgskolen ønsker en fremtidsrettet leder som kan være en tydelig premissleverandør i møtet med samfunnets utfordringer innen velferd, skole, helse og teknologi. Som rektor vil du få anledning til å lede den største høgskolen som former framtidens profesjoner på disse områdene og til å løfte en høgskole som har ambisjoner om å bli et ledende profesjonsuniversitet. Du vil få handlingsrom for å lede en kunnskapsinstitusjon med sterkt etterspurte utdanninger.

Rektor er høgskolens daglige leder med ansvar for den samlede virksomheten i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter. Rektor rapporterer til høgskolestyret.


Arbeidsoppgavene omfatter blant annet å:

 • posisjonere HiOA nasjonalt og internasjonalt
 • sikre at institusjonen når sine strategiske mål for å møte fremtidige utfordringer
 • sørge for at HiOA er synlig og tydelig i samfunnsdebatten og setter dagsorden
 • bygge nettverk med sentrale partnere i utdanningssektoren, næringsliv og offentlige myndigheter
 • være en inspirator og drivkraft som leder endringsprosesser, strategiutvikling og implementering og økonomistyring
 • utvikle en positiv og inkluderende organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø for medarbeidere og studenter
 • utvikle en profesjonell og kvalitetsfokusert ledelse i hele organisasjonen
 • sikre at disponering av ressurser og eiendom er i samsvar med styrets vedtak og at den samlede økonomiforvaltningen skjer i samsvar med lovgivning og departementets føringer


Kvalifikasjoner

Det kreves at rektor har formell kompetanse for tilsetting i vitenskapelig stilling (doktorgrad) ved høgskole og universitet og har førstehånds erfaring fra høgskolens kjernevirksomhet: undervisning, forskning, formidling og nyskaping.

Videre kreves:

 • ledererfaring på høyt nivå fra komplekse kunnskapsorganisasjoner
 • erfaring fra ledelse av endringsprosesser, strategiutvikling – og implementering
 • gode relasjonelle ferdigheter og evne til å bygge nettverk
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk


Ønskede egenskaper

 • svært god organisasjonsforståelse
 • solid forståelse av arbeidslivets behov og den markedsmessige og politiske konteksten HiOA befinner seg i 
 • gode evner til å kommunisere både eksternt og internt
 • solid kunnskap om og erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • en motiverende, tydelig og resultatorientert lederstil
 • politisk forståelse, samt evne og vilje til å profilere HiOA nasjonalt og internasjonalt


Vi tilbyr


Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1004, lønnstrinn 91-101, som tilsvarer kr 1 038 800 til kr 1 253 100. Høyere lønn kan vurderes. Tilsetting skjer på åremål for 4 år fra 1. august 2015.

Fullstendig stillingsbeskrivelse for stillingen.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Rektor Kari Toverud Jensen, tlf. 67235001 / 41657980
 • HR-direktør Geir Haugstveit, tlf. 67235060 / 94877592

Høgskolen ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Høgskolen er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonene i denne annonsen.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 11. februar 2015

Ref:                15/00293

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.2015
Lønn 1 038 800 - 1 253 100
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 15/00293
Kontakt
 • Rektor Kari Toverud Jensen, tlf 67235001 / 41657980
 • HR-direktør Geir Haugstveit, tlf 67235060 / 94877592
Publisert 13.01.2015
Søknadsfrist 18.02.2015

Tillbaka till lediga jobb