Avdeling for eiendom, Seksjon for tjenestestyring og brukerstøtte

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Avdeling for eiendom, Seksjon for tjenestestyring og brukerstøtte søker førstekonsulent til vikariat ved den sentrale posttjenesten for 1 år med mulighet for forlengelse. Arbeidet innebærer varierte oppgaver knyttet til posthåndtering og postrelatert kundeservice. Arbeidssted er studiested Oslo, Pilestredet.

I stillingen vil du vil i stor grad ha et selvstendig ansvar for alle oppgaver og aktiviteter som ligger til daglig drift på hovedpostrommet ved OsloMet. Det innebærer kundebehandling, informasjon, leverandørkontakt, samt driftsrelatert kvalitetssikring og utvikling.

Du vil ha et selvstendig eneansvar for organisering, tilrettelegging og til dels utførelse av det daglige postarbeidet ved OsloMet på sentralt nivå, men omfatter ikke selve postombæringen eller annen transport på og mellom studiestedene.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • sortering og klargjøring av innkommende og utgående brevpost.
 • klargjøring av internpost til postrundene på og mellom campus.
 • mottak og registrering av innkommende pakker.
 • klargjøring og fraktbestilling av utgående pakker, herunder lokal, nasjonal og internasjonal frakt, inkludert kurer- og cargoløsninger.
 • informasjon, veiledning, opplæring og kommunikasjon med øvrige aktører innen saksfeltet, inkludert postansvarlige på fakulteter og sentre.
 • opplæring av lærlinger innen saksfeltet.
 • problemløsning og tilrettelegging.
 • kunde- og leverandørkontakt.

Vi søker deg som har

 • erfaring fra resepsjons-/skrankearbeid og kundebehandling.
 • erfaring med hendelsesnoteringssystem (ticket system).
 • et klart fokus på kundenes behov innenfor mulighetsrammene som system og øvrig rammeverk gir.
 • evne til å forstå og forholde seg til regelverk og rutiner
 • normalt gode IT-kunnskaper, og evne til å sette seg raskt inn i nye systemer og administrative verktøy
 • tilfredsstillende muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Erfaring med postarbeid, inkludert behandling av forsendelser til og fra utlandet (med godsklassifisering, incoterms- og fortollingsspørsmål, mm.) er en fordel.

Det er ønskelig med utdanning på universitets- eller høgskole, eller annen relevant utdanning utover videregående skole, og praksis. Relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen.

Vi ønsker deg som har

 • god serviceinnstilling og engasjement for problemløsning og kundetilfredshet
 • gode samarbeidsevner.
 • evne til å arbeide selvstendig, effektivt og strukturert.
 • evne til å arbeide godt under press, inkl. evne til å holde oversikt og fremdrift i til tider stressende og komplekse situasjoner, samt overholde tidsfrister. 
Siden stillingen også innebærer noe bæring og løfting kreves det også normalt god fysisk form. 


Vi tilbyr deg

 • et godt arbeidsmiljø med muligheter for utvikling
 • gode velferdsordninger og et rikt tilbud av aktiviteter innen sport og kultur  

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som søker skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger:

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte rådgiver Rune Tønnessen, tlf. 915 38 954. Ved administrative spørsmål kan du kontakte seksjonssjef Pierre Wijnen, tlf. 900 64 511

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som 1408 førstekonsulent, lønn kroner 392 100 - 466 500,-

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen «logg inn og søk stillingen».

Søknadsfrist: 30.04.2018
Ref.nr: 18/04059

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/04059
Publisert 16.04.2018
Søknadsfrist 30.04.2018

Tillbaka till lediga jobb