Avdeling for organisasjon og virksomhetsstyring

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

HiOA har ambisjoner om å bli landets ledende universitet innenfor profesjonsrettet forskning, utdanning og livslang læring - regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette stiller store krav til strategisk posisjonering. I dette arbeidet har vi behov for en visjonær og strategisk kommunikasjonsdirektør som kan bygge gode relasjoner til samfunns- og næringsliv. Direktøren skal ha en strategisk og operativ lederrolle i avdelingen, som dekker fagområdene samfunns- og myndighetskontakt, merkevare, intern og ekstern kommunikasjon. Avdelingen består av 26 medarbeidere fordelt på to seksjoner. Stillingen rapporterer til direktør for organisasjon og virksomhetsstyring.


Arbeidsoppgaver

 • overordnet ansvar for HiOAs eksterne og interne kommunikasjonsarbeid
 • lede arbeidet med å posisjonere og styrke omdømmet til HiOA
 • bistå ledelse og organisasjon i strategiske og kommunikasjonsfaglige spørsmål
 • etablere og videreutvikle nettverk, kontakt- og møteplasser med politikere, departementene og øvrig samfunns- og næringsliv i regionen
 • redaktøransvar for høgskolens egne kanaler
 • lede avdelingen og legge til rette for medarbeidernes kompetanseutvikling


Vi søker en leder med:

 • solid erfaring med kommunikasjon som strategisk endringsverktøy
 • dokumenterbare resultater innen avdelingens fagområder; myndighetskontakt, forskningsformidling, merkevarebygging, internkommunikasjon og krisekommunikasjon
 • helhetlig kommunikasjonsforståelse; sammenheng mellom avdelingens områder og bruk av virkemidler
 • betydelig politisk innsikt og forståelse av sektorens rammebetingelser
 • erfaring fra endrings- og posisjoneringsarbeid i større organisasjoner
 • stor innsikt i trender og utvikling i medielandskapet og kommunikasjonsbransjen
 • erfaring med personalledelse, målstyring, og budsjett- og resultatansvar
 • høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå


Høgskolen i Oslo og Akershus er en organisasjon i rask utvikling. Vi søker deg som evner å inspirere og motivere medarbeidere i et solid kommunikasjonsmiljø. Du har god virksomhetsforståelse, evne til å bygge gode relasjoner og sterke team, og vil levere resultater sammen med dine medarbeidere. Du skal være en tillitsvekkende og troverdig ambassadør for HiOA, internt og eksternt. Erfaring fra universitets- og høyskolesektoren er en fordel, men ikke et krav.

 
Vi tilbyr deg

 • en svært spennende lederjobb
 • et dynamisk, kompetent og engasjerende arbeidsmiljø
 • muligheter for faglig videreutvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger


Andre opplysninger
Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1060 Avdelingsdirektør, lønnstrinn 82-86, som tilsvarer kr 826 000 - 925 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Anne Christel Johnsgaard tlf 91153999
 • Rektor Curt Rice, tlf 46414635

Høgskolen ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Høgskolen er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonen(e) i denne annonsen.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”send søknaden”.


Søknadsfrist: 24. februar 2016

Ref:              16/00774

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest mulig
Lønn 826 000 - 925 000
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 16/00774
Kontakt
 • Anne Christel Johnsgaard , tlf 91153999
 • Rektor Curt Rice, tlf 46414635
Publisert 27.01.2016
Søknadsfrist 24.02.2016

Tillbaka till lediga jobb