Fakultet for helsevitenskap (HV), Fakultetsadministrasjonen HV, Seksjon for økonomi HV

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Seksjon for økonomi ved Fakultet for helsevitenskap har ledig fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver økonomistyring.  Fakultetet har ca. 6000 studenter og ca. 600 ansatte lokalisert både i Oslo sentrum og på Kjeller i Lillestrøm. Vi har en budsjettramme på ca. 530 mill. kroner.

Seksjon for økonomi leverer økonomitjenester til fakultetets fire institutter, fakultetsledelse og fakultetsadministrasjon. Seksjonen skal bidra til at fakultetet og instituttene har en robust og god økonomistyring, basert på god innsikt i sammenhengen mellom strategiske valg og prioriteringer og økonomi. Fakultetet er i en fase der vi setter økt fokus på økonomistyring. De neste par årene vil vi videreutvikle våre rutiner og arbeidsprosesser innen økonomi, og forbedre plan- og budsjettprosessen ved fakultetet og fordelingsmodellen for økonomiske rammer.

Vi ønsker å forsterke analysefunksjonen for fakultetet som helhet, og erfaring fra analyseoppgaver vil bli tillagt vekt. Den som tilsettes vil få primæransvar for oppfølging av ett eller flere av våre institutter. I dette ligger støtte til økonomistyring, budsjettering og planlegging, periodevis rapportering/prognose, bistand til etablering og oppfølging av avtaler, oppfølging av regnskapsføringen, råd, veiledning, opplæring mv.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • budsjettering og økonomisk planlegging for ett eller flere institutt (ordinær virksomhet)
 • budsjett- og regnskapsoppfølging, rapportering og prognosearbeid
 • ledelsesstøtte økonomistyring, rådgiving og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag
 • analyse og vurdering av fakultetets og instituttenes økonomi og økonomiske styringsindikatorer
 • budsjettering og bistand i søknadsprosesser om finansiering av prosjekter ved behov
 • bidra til videreutvikling av seksjonens arbeidsprosesser

Kvalifikasjonskrav

 • fullført utdanning innen økonomisk-administrative fag minimum på bachelornivå
 • god økonomiforståelse og evne til å analysere økonomisk utvikling i langsiktig perspektiv
 • god systemforståelse, erfaring med bruk av ulike økonomisystemer
 • ferdigheter innen Excel på viderekommende nivå
 • gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • relevant økonomierfaring fra ett eller flere av områdene budsjettering, regnskapsoppfølging, rapportering og analyser

Det er en fordel om du har

 • erfaring med økonomirådgivning til ledere
 • interesse for og erfaring med analyseoppgaver innen økonomi og styring
 • erfaring med opplæring, veiledning og presentasjon av økonomisk informasjon ledere
 • interesse for eller erfaring med utvikling av arbeidsprosesser og/eller innføring av nye IKT-systemer

Vi ønsker deg som

 • er analytisk, strukturert og nøyaktig
 • er opptatt av gode prosesser og ser helhet og sammenhenger
 • har gode samarbeidsevner og evne til å forklare økonomisk situasjon og sammenhenger på en enkel og pedagogisk måte, slik at ledere og andre ikke-økonomer blir trygge i rollen som økonomiansvarlige
 • har evne til å arbeide selvstendig, er ansvarsfull og serviceinnstilt
 • tar initiativ til bidrar aktivt i seksjonens forbedringsarbeid

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling innenfor økonomistyring i universitets- og høyskolesektoren
 • arbeidsmiljø preget av behjelpelige og inkluderende kollegaer
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • hovedarbeidssted i Pilestredet 32. Det er også mulighet for noe hjemmekontor - evt. på Kjeller ved Lillestrøm.

Stillingen lønnes iht. hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1364 seniorrådgiver, ltr. 60-74, det vil si kroner 553 500-714 000 pr. år 1434 eller som rådgiver lønnstrinn 50-66, kr 471 300-615 000 per år.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk, og oversettelser må være autorisert. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Seksjonssjef Idun Thorvaldsen, tlf 456 00 397
 • for administrative spørsmål HR-rådgiver Kate Olsen, tlf 916 57 981

Søknadsfrist: 16. april 2023

Saksnr 23/02142

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest
Lønn kr 471 300 -714 000 pr. år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/02142
Kontakt
 • Idun Thorvaldsen, 45600397
Publisert 26.03.2023
Søknadsfrist 16.04.2023

Tilbake til ledige stillinger