Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for naturvitenskapelige helsefag

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Ved forskningsgruppen reproduktiv helse er det ledig åremålsstilling som postdoktor innen reproduksjonsbiologi i tre år fra 1. oktober 2019.  

Forskningsområde 

Postdoktoren vil arbeide i forskningsgruppen ReproAI på prosjektet " Artificial intelligence - a novel tool in assisted reproduction technology" finansiert av Norges forskningsråd (FRIMEDBIO forskerprosjekt). ReproAI består av forskere fra Institutt for naturvitenskapelige helsefag, Institutt for informasjonsteknologi, Fertilitetssenteret og SimulaMet. I dette prosjektet skal vi anvende kunstig intelligens (KI)-metoder for å forbedre utvelgelsen av embryo og spermier til bruk ved behandling med assistert befruktning. Prosjektet er tverrfaglig, og gruppen innehar kompetanse innenfor kunstig intelligens, embryologi, assistert befruktning, andrologi og cellebiologi. Prosjektet består av ulike arbeidspakker, som omfatter: datainnsamling, utvikling av maskinlæringsmetoder for spermieseleksjon og embryoseleksjon, valg av befruktningsmetode på bakgrunn av spermiekarakteristikker. Det skal også gjøres en randomisert studie der intervensjonen er KI-støtte i tillegg til standard behandling. Hvilke arbeidspakker som vil være mest sentrale for postdoktoren, vil avhenge av kompetanse. Gruppen samarbeider med nasjonale og internasjonale forskere, og det skal ansettes to stipendiater ved OsloMet som skal gjøre sitt doktorgradsarbeid innenfor prosjektet.

Prosjektbeskrivelsen kan fås ved henvendelse til professor Trine B. Haugen eller senior klinisk embryolog Mette H. Stensen. Se kontaktinformasjon nedenfor. 

Kvalifikasjonskrav:

 • utdanning i et av fagområdene cellebiologi, medisin, veterinærmedisin eller annen relevant utdanning
 • doktorgrad innenfor cellebiologiske eller medisinske fagområder
 • evne til selvstendig forskning, dokumentert ved publikasjoner i internasjonale tidsskrifter.
 • beherske relevante cellebiologiske forskningsmetoder.
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Kandidater som er i sluttføringsfasen av sitt avhandlingsarbeid, må ha levert inn sin avhandling til vurdering og fått godkjenning til disputas.

Det er en fordel med:

 • erfaring fra forskning innen reproduksjonsbiologi
 • kunnskap om embryologi og sædanalyser
 • kjennskap til kunstig intelligens-metoder

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

 • stor arbeidskapasitet
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å arbeide nøyaktig og strukturert

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 5 vitenskapelige arbeider, inklusiv artiklene i ph.d.-avhandlingen

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autoriserte. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi tilbyr

 • et kreativt og tverrfaglig forskningsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, postdoktor, kode 1352. Lønn kr. 532 300 – 691 400 per år.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

 Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • professor Trine B. Haugen, Trine.B.Haugen@oslomet.no, tlf. 67236104/ 99152426
 • senior klinisk embryolog Mette H. Stensen, mette.haug.stensen@fertilitetssenteret.no, tlf. 22992899/ 97094678

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Ansatte i fast vitenskapelig stilling ved OsloMet kan ikke søke denne postdoktorstillingen.

Søknadsfrist: 1 september 2019

Ref:              19/07422

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1.10.19
Lønn kr. 532 300 – 691 400
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet, Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/07422
Kontakt
 • Trine B. Haugen, 67236104/99152426
 • Mette H. Stensen, 22992899/97094678
Publisert 12.07.2019
Søknadsfrist 01.09.2019

Tilbake til ledige stillinger