Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

For å nå våre ambisjoner søker vi dyktige og engasjerte medarbeidere som kan bidra til å videreutvikle Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Vi har nå ledig en midlertidig stilling i 100 % som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor ved seksjon for digital kompetanse for perioden 01.08.18 – 31.07.19.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

 • undervisning, veiledning og vurdering av studenter på norsk og engelsk
 • etter- og videreutdanning av lærere, samt opplæring og veiledning av kollegaer
 • deltagelse i flerfaglig samarbeid
 • faglig-administrative oppgaver

Undervisningen vil i hovedsak være i og om grunnleggende programvare, som tekstbehandling, regneark, presentasjonsverktøy, billedbehandling, læringsplattformer og lignende.

Vi søker deg som har

 • doktor-/mastergrad innen relevant fagområde
 • undervisningserfaring i digital kompetanse fra grunnskole, videregående opplæring eller høyere utdanning
 • erfaring fra IKT-relatert kursvirksomhet for lærere
 • solide ferdigheter innen ulike programvare og nettbaserte verktøy som nevnt under arbeidsoppgaver
 • erfaring med bruk av digitale verktøy til støtte for læring
 • kjennskap til lærerutdanning er en fordel
 • pedagogisk utdanning vektlegges

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Vi ønsker deg som

 • er fleksibel og løsningsorientert
 • er kollektivt orientert med fokus på utvikling og kvalitet
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • har gode formidlingsevner i både norsk og engelsk
 • evner å sette deg inn i nye digitale verktøy

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • en arbeidsplass i utvikling med positive og trivelige kollegaer i et spennende fagmiljø
 • muligheter for faglig utvikling
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode og tittel. For førstestilling kode 1198/1011 kroner 517 700-650 200 per år, og for universitetslektor kode 1009 kroner 436 900-579 300 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/05312
Kontakt
 • Steinar Brattenborg, studieleder, e-post stenarb@oslomet.no
 • Bård Ketil Engen, seksjonsleder, e-post bard-ketil.engen@oslomet.no
Publisert 05.06.2018
Søknadsfrist 18.06.2018

Wróć do ofert pracy