Fakultet for helsefag (HF), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Ved Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig et vikariat i 75 % stilling for perioden 01.08.18-31.12.18 som førsteamanuensis /førstelektor, for tiden tilknyttet videreutdanning og master i anestesisykepleie. Oppgaver innenfor andre områder ved utdanningen vil kunne påregnes.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og flere forskningsgrupper er etablert. Fakultet for helsefag har to ph.d.-programmer.


Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • utvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere emner i studiene
 • undervise og veilede studenter i kliniske studier og ved simulerings- og ferdighetsenheten (SFenheten)
 • FoU-aktivitet, publisere og formidle forskningsresultater
 • utvikle og sensurere eksamen
 • veilede på masteroppgaver


Vi søker deg som har

 • relevant utdanning, fortrinnsvis med ph.d.-grad
 • utdanning som anestesisykepleier
 • relevant klinisk erfaring
 • god muntlig og skriftlig fremstillings- og formidlingsevne på et skandinavisk språk og engelsk


Ved manglende norsk/skandinavisk språkkompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen og/eller arbeidsområdet. Du må kunne vise til norskferdigheter minimum tilsvarende nivå B2 innen 3 år fra ansettelsestidspunktet.


Det er en fordel at du har

 • erfaring med undervisning/veiledning på høgskole/universitetsnivå
 • erfaring med FoU og publiseringsaktivitet
 • erfaring med digitale læringsplattformer og metoder
 • dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges


Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i stilling som førsteamanuensis/førstelektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.


Vi ønsker deg som

 • har evne til å motivere og inspirere
 • finner gode løsninger og har gode samarbeidsevner
 • har stor arbeidskapasitet
 • har evne til å arbeide selvstendig

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet for å delta i videreutviklingen av anestesiutdanningen i et entusiastisk og inspirerende utdannings- og forskningsmiljø
 • mulighet for faglig utvikling og deltagelse i etablerte forskningsgrupper med nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • gode velferdsordninger og gunstige låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse


Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:
Studieleder Anders Kildal, tlf 67235393/48010731 epost: anders.kildal@oslomet.no

For spørsmål av administrativ karakter, kan du kontakte:
Rådgiver Malin Larsen, tlf 67 23 82 79, epost: malin.larsen@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1011 Førsteamanuensis/ 1198 Førstelektor Lønn kroner 517 700-650 200 pr. år eller 1008 universitetslektor kr. 436 900-579 300. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Du må laste opp CV, attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 15.06.18

Ref: 18/04899

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Deltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 75 %
Sted Pilestredet 32
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/04899
Kontakt
 • Anders Kildahl, studieleder, 67 23 53 93 / 480 10 731
Publisert 24.05.2018
Søknadsfrist 15.06.2018

Wróć do ofert pracy