Fakultet for helsefag (HF), Fakultetsadministrasjonen HF, Seksjon for FoU

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Seksjon for forskning og utvikling (FoU) ved Fakultet for helsefag har ledig en 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen forskningsadministrasjon med spesiell vekt på ekstern forskningsfinansiering. Seksjonen innehar et bredt spekter av forskningsstrategiske- og administrative oppgaver. Vi søker nå etter en kunnskapsrik og entusiastisk medarbeider med stor arbeidskapasitet som kan bidra til vår satsning på å levere solid forskningsstøtte innen et område i stor utvikling.

Fakultet for helsefag har som målsetning å øke sin portefølje av eksternt finansierte forskningsprosjekter fra både nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Ved fakultetet har vi stor og omfattende forskningsaktivitet innen helsevitenskap og atferdsvitenskap, og fakultetet tilbyr doktorgradsutdanning innen begge fagområdene. Helseforskningsloven regulerer store deler av vår forskningsaktivitet og personen som tilsettes skal ha god kjennskap til lovverk og sørge for at fakultetet har systemer og rutiner som hjelper oss å ivareta vårt forskningsansvar.

Arbeidet vil innebære tett samarbeid med fakultetets forskere/forskningsgrupper i tillegg til prodekan for FoU, institutt- og studieledere samt andre administrative enheter ved høgskolen. Stillingens nærmeste overordnede vil være seksjonssjef for FoU.

Arbeidsoppgaver

 • heve kompetansen på området eksternfinansiering med vekt på EU og Norges forskningsråd for forskere og ledere
 • være en pådriver, rådgiver og administrativ støtte i langsiktig planlegging, utarbeidelse og kvalitetssikring av prosjektsøknader
 • bistå instituttene og prosjektlederne i kontraktsforhandlinger og oppstartsfasen for nye eksternfinansierte forskningsprosjekter, samt ved drift av pågående prosjekter
 • gi råd og ivareta internkontroll av forskningsprosjekter som faller inn under helseforskningsloven og/eller behandler personvernopplysninger
 • gi råd vedrørende databehandling i forskningsprosjekter

Øvrige forskningsadministrative oppgaver vil tillegges stillingen.

Kvalifikasjoner

 • krav om universitets-/høgskoleutdanning på master- eller doktorgradsnivå
 • krav om erfaring med prosjektutvikling og søknadsprosesser til EUs forskning- og innovasjonsprogrammer og/eller Norges forskningsråd
 • krav om god kjennskap til forskningssystemet i Norge
 • krav om god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk samt et skandinavisk språk
 • erfaring med helseforskningsloven og personopplysningsloven er ønskelig
 • erfaring fra arbeid i kunnskapsorganisasjoner samt kjennskap til fakultetets fagfelt er ønskelig
 • kjennskap til administrative systemer er ønskelig

Meget god og relevant praksis kan kompensere for krav om formell utdanning.

Ønskede egenskaper

 • stor arbeidskapasitet, evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • interesse for å videreutvikle egen kompetanse og bidra til andres kompetanseutvikling
 • strukturert, effektiv og resultatorientert

Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende betydning.

Vi tilbyr deg

 • en selvstendig og utfordrende stilling i et inspirerende arbeidsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • fleksibel arbeidstid
 • gode velferdsordninger og låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse 

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434, lønnstrinn 50-66, som tilsvarer kr 417.000 – kr. 519.800/ stillingskode 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60-72, som tilsvarer 509.100 – 639.500. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • seksjonssjef Elin Holter Anthonisen, telefon: 67 23 61 11, mobil: 977 33 698, e-mail: elin.holter-anthonisen@hioa.no

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt:

 • rådgiver Liza Sandell, telefon: 67 23 60 69, e-mail: liza.sandell@hioa.no

Høgskolen ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Høgskolen er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonen(e) i denne annonsen.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og send søknaden”.

Søknadsfrist: 7.2.2016
Ref:16/00067              

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 20.3.2016
Lønn Statens lønnsregulativ, etter avtale
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 16/00067
Kontakt
 • Elin Holter Anthonisen, seksjonssjef FoU, 67 23 61 11
 • Liza Sandell, rådgiver, 67 23 60 69
Publisert 13.01.2016
Søknadsfrist 07.02.2016

Tilbake til ledige stillinger