Fakultet for samfunnsfag (SAM)

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Ved Institutt for sosialfag er det ledig en stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap. Stillingen vil være knyttet til bachelorstudiet i sosialt arbeid.

Med beliggenhet i Oslo sentrum har studiet storbyen som arena for læring med et fokus på blant annet etnisk tilhørighet, menneskelig og kulturelt mangfold, mangeartede familie- og bomønstre, rus- og voldsproblematikk og betydningen av utfoldelse og delaktighet for psykisk og fysisk helse.

Instituttet har 90 medarbeidere, ca 1200 studenter og representerer det største fagmiljøet innenfor det sosialfaglige feltet i Norge.

Arbeidsoppgaver:

 • forskning innenfor velferdsrettslige problemstillinger inn mot det sosialfaglige området.
 • undervisning innenfor velferdsrett, herunder sosialrett
 • veilede i prosjektarbeid og skriveprosesser
 • veiledning av studenter
 • praksisbesøk
 • pedagogisk utviklingsarbeid
 • faglig administrative oppgaver

Kvalifikasjoner:

Du må ha

 • doktorgrad i velferdsrett eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • norsk embetsstudium i juss (cand.jur.)/mastergrad i rettsvitenskap
 • gode formidlingsevner, skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk
 • gode samarbeidsevner
 • gode pedagogiske ferdigheter
 • god evne til å motivere og inspirere studenter

Du bør

 • ha erfaring fra offentlig forvaltning eller erfaring fra samarbeid med offentlig forvaltning
 • ha erfaring med å koordinere både faglige og administrative oppgaver
 • kunne arbeide selvstendig
 • ha god evne til og interesse for tverrfaglig samarbeid
 • ha et stort faglig engasjement med genuin interesse for fagområdet

Generelle kriterier for tilsetting i stilling som Førsteamanuensis fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Høgskolen gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. Prøving av pedagogiske kvalifikasjoner vil bli gjennomført ved prøveforelesning.

Har du ikke praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre høgskolens program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

Vi tilbyr deg

 • deltakelse i forskergruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskningsmiljø
 • et kreativt og inspirerende arbeidsmiljø
 • låne og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1011 førsteamanuensis i ltr. 60-72 (kr. 510 000- 640 700). Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Når du søker elektronisk på stillingen du laste opp:

 • CV
 • attester
 • vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • vitenskapelige arbeider fra de siste fem år

Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og last ned ovenfornevnte vedlegg ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”. Ved behov for teknisk assistanse kontakt: Tore Vogt, 67 23 80 28 eller e-post: Tore.Vogt@hioa.no .

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Studieleder, Lise Cecilie Kleppe, tlf: 932 21 294
 • Instituttleder, Nicole Hennum, tlf: 938 91 096

Høgskolen ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Høgskolen er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktperson i denne annonsen.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.2016
Lønn 510 000- 640 700
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 15/08787
Kontakt
 • studieleder Lise Cecilie Kleppe, 932 21 294
 • instituttleder Nicole Hennum, 938 91 096
Publisert 13.11.2015
Søknadsfrist 27.11.2015

Tilbake til ledige stillinger