Divisjon for digitalisering og infrastruktur, Avdeling for IKT

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

OsloMet ønsker å tilby brukervennlige, fleksible og sikre digitale tjenester, og søker nå etter en nøkkelperson til dette arbeidet.

IT-avdelingen har 45 ansatte fordelt på 3 seksjoner.  IT avdelingen har en nøkkelrolle i OsloMets strategi for digital transformasjon, og skal støtte oppunder sektorens utviklingsambisjoner knyttet til digitalisering. Vi skal bruke teknologi til å transformere vår utdanning, forskning og formidling. Dette stiller høye krav til IT-avdelingens fremtidige leveranser. For å lykkes med dette ønsker vi å styrke laget med flere stillinger innenfor alle seksjonene.

Til avdeling for IKT søker vi en erfaren sikkerhetsarkitekt som vil få en sentral rolle i universitetets digitaliseringsprosjekter samt i å tilby stabile, sikre basistjenester.

Du vil inngå i en arkitekturenhet som i dag består av seks arkitekter. Enheten er under oppbygning. Som sikkerhetsarkitekt vil du være med på å forvalte og videreutvikle vår sikkerhetsarkitektur og bistå som rådgiver inn mot våre utviklere og vårt driftsmiljø, samt ha en viktig rolle innen sikkerhet inn i OsloMets arbeid med digital transformasjon.

Dine arbeidsoppgaver

 • bidra i å utvikle og forvalte målbilde, referansearkitektur og veikart for sikkerhetsarkitektur
 • bidra i å utvikle målarkitektur for sentrale sikkerhetstjenester og vurdere ende-til-ende sikkerhet i større IT-systemer
 • kommunisere målbilde og arkitekturkrav til kunder, prosjekter og leverandører
 • være ansvarlig for utforming av en fremtidsrettet, helhetlig sikkerhetsarkitektur i de prosjektene du involveres i
 • rådgi innen infrastruktur- og sikkerhetsspørsmål til driftsenheten, og bistå i gjennomføring av risiko- og sårbarhetsvurderinger
 • støtte systemutviklere med sikkerhet i utviklingsprosesser og gjennomføre sikkerhetstesting av nye løsninger
 • kvalitetssikre sikkerhetskrav i anskaffelser og endringer, og oppfølging av disse
 • delta i UH-sektorens felles sikkerhets- og arkitekturarbeid
 • være pådriver, lede og sette agenda for andre medarbeidere

Kvalifikasjoner/Vi søker deg som har:

 • relevant utdanning innen IT fra høgskole eller universitet, minimum bachelornivå
 • relevant arbeidserfaring som arkitekt der du har jobbet med utforming av sikkerhetsarkitektur
 • erfaring med sikkerhetsmekanismer i infrastruktur og applikasjoner (bl.a. identitets- og tilgangsstyring)
 • erfaring med virksomhetskritiske systemer og sikkerhetskrav
 • erfaring fra større IT-miljøer, god teknologioversikt og god forretningsforståelse og forståelse av komplekse verdikjeder
 • erfaring med implementering av krav fra standarder innen informasjonssikkerhet (ISO 27001, ISO 27002, ISO 27005)
 • erfaring med Togaf og standarder for arkitekturdokumentasjon, og kjennskap til modelleringsverktøy som f.eks. Ardoq
 • kjennskap til rammeverk for sikkerhetsarkitektur som f.eks. SABSA
 • gode norsk og engelsk kunnskaper, skriftlig og muntlig

Vi ønsker deg som

 • har et faglig engasjement med bred teknisk og organisatorisk innsikt
 • er løsningsorientert og grundig
 • er strukturert og analytisk
 • kan jobbe selvstendig og i team

Personlig egenhet vil bli tillagt vekt. Lang og svært relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for kravet om utdanning.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling og stor påvirkningskraft i å forme enhet for innovasjon, arkitektur og rådgivning
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Fagansvarlig, Helle Stedøy, 99203577
 • Seksjonssjef, Karine Rikheim, 93417309

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ senioringeniør i kode 1181 fra kr 695 500 - kr 950 400 avhengig av kompetanse og erfaring.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:17.02.2019
Ref: 18/13027

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn fra kr 695 500 til kr 950 400
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/13027
Kontakt
 • Karine Rikheim, seksjonssjef, 93417309
 • Helle Stedøy, Fagansvarlig, 992 03 577
Publisert 18.12.2018
Søknadsfrist 17.02.2019

Tilbake til ledige stillinger