Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier søker ny medarbeider, les mer om fakultetet her.

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig fast stilling som professor/dosent i naturfagdidaktikk med tiltredelse etter avtale.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, GFU, har 2400 studenter og rundt 140 ansatte. Instituttets oppgaver er undervisning på bachelor- og masternivå ved flere lærerutdanningsprogrammer og betydelig deltagelse i satsingen på videreutdanning av lærere. GFU har to masterprogrammer, IKT-støttet læring og skolerettet utdanningsvitenskap. Instituttets oppgave er, i tillegg til undervisning, FoU-arbeid og formidling. GFU står overfor spennende utfordringer de kommende årene med innføring av femårig grunnskolelærerutdanning fra 2017.

Dine arbeidsoppgaver

Du som ansettes skal undervise på bachelor- og masternivå, og undervisning på fakultetets ph.d.-program Utdanningsvitenskap for lærerutdanning kan være aktuelt. Masteren i skolerettet utdanningsvitenskap har fordypninger i fagdidaktikk i de fleste skolefag, og du vil inngå i teamet av faglige ansatte rundt fordypningen i naturfag fagdidaktikk og tilhøre fagseksjonen som underviser i lærerutdanningsfaget naturfag. Du skal også kunne lede et FoU-fellesskap og være en inspirator for det FoU-arbeidet som drives på instituttet og være pådriver for å initiere nye prosjekter. Det å søke eksterne midler er tillagt stillingen, samt faglig-administrative oppgaver.

Vi søker deg som har

 • professor-/dosentkompetanse i naturfagdidaktikk med enten fysikk, kjemi, biologi eller geofag i fagkretsen
 • innsikt i og kunnskap om lærerutdanningsfaget naturfag
 • kunnskap om grunnskole og lærerutdanning
 • god muntlig og skriftlig kompetanse i et skandinavisk språk og engelsk
 • evne til å lede faglige prosesser, studieutvikling og FoU-oppgaver

Ved manglende skandinavisk språkkompetanse må dette tilegnes innen rimelig tid for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen.

Du bør ha

 • erfaring fra undervisning og FoU-virksomhet i lærerutdanning
 • erfaring med å veilede masterstudenter og/eller ph.d.-stipendiater
 • erfaring med faglig ledelse
 • internasjonal erfaring og deltagelse i flernasjonale prosjekter
 • god digital kompetanse
 • bred faglig erfaring er en fordel

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre høgskolens program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for ansettelse i stillingen fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 1-2, se forskriften.

Vi ønsker deg som har

 • evne til å motivere medarbeidere og studenter
 • evne til å samarbeide, motivere og bygge relasjoner
 • evne til å holde tak i en sak helt fram til gjennomføring

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du laste opp alle vedlegg i søkesystemet som du vil ha vurdert. Dette er:

 • søknad, CV og attester/vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider med opplysninger om hvor de er publisert
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider samlet med innholdsfortegnelse

Du må laste opp alle disse dokumentene, og de må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må kunne fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi kan tilby deg

 • en arbeidsplass i utvikling
 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø
 • tid til profesjonsnær FoU
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1013 professor/1532 dosent, lønn fra kr 686 900,- til kr 882 900,-. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad ved å benytte knappen ”Søk her”.

Ref: 18/05022

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn Fra kr 686 900,- til kr 882 900,-
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/05022
Kontakt
 • Birger Brevik, studieleder, e-post: bbrevik@oslomet.no
 • Hilde Harnæs, instituttleder, e-post: hildehar@oslomet.no
 • Katarina Pajchel, seksjonsleder, e-post: kapaj@oslomet.no
Publisert 12.06.2018
Søknadsfrist 19.08.2018

Tilbake til ledige stillinger