Fakultet for helsefag (HF), Institutt for fysioterapi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Ved Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi, er det ledig en åremålsstilling som stipendiat knyttet til forskningsgruppen Muskelskjeletthelse MUSK. Stillingen er ledig fra 01.10.2018

Stipendiatperioden er på tre år uten undervisningsplikt.

Det er utstrakt forskningsaktivitet ved fakultetet og flere forskningsgrupper er etablert. Fakultet for helsefag har to ph.d.- programmer og denne stipendiatstillingen er knyttet til ph.d. -programmet i atferdsanalyse.


Arbeidsområde

Ph.d-prosjektet er en del av ProLoVe studien: Somatocognitive therapy vs best current practice in treatment of provoked localized vestibulodynia – a randomized controlled trial. Studien er et samarbeid mellom OsloMet og Oslo Universitetssykehus.

Provosert lokalisert vestibulodynia (PVD) er en lidelse som karakteriseres av smerter i skjedeåpningen under samleie eller ved trykk mot det aktuelle område. PVD oppfattes som en sammensatt smertelidelse uten tydelig årsak. Rundt 10 prosent av alle kvinner i reproduktiv alder har PVD. Det er størst forekomst i aldersgruppen 18 til 35 år, og denne aldersgruppen vil være fokuset i studien. Multimodale behandlingsmetoder som kognitivt rettet fysioterapibehandling eller kognitiv psykoterapi betegnes som mest lovende, men det er mangel på kliniske studier av høy kvalitet hvor effekten av de forskjellige metodene er vurdert.

Ph.d- kandidatens hovedarbeidsområde vil være å gjennomføre somatokognitiv terapi etter en standardisert protokoll på deltakere i studien.

Prosjektet er delt i flere faser: 1. Feasibility studie (4. kvartal 2018) hvor 5-10 deltakere blir behandlet av ph. d- kandidaten. Formålet er å finjustere behandlingsprotokollen, utfallsmålene og administrative rutiner. I denne fasen vil kandidaten få tett veiledning og opplæring i bruken av behandlingsmetoden 2. Full skala RCT (1.kvartal 2019 – 2.kvartal 2020) hvor kandidaten vil behandle opp til 60 deltakere i somatokognitiv terapi armen av studien 3. Resultatanalyse og publisering (3.kvartal 2020 – 3.kvartal 2021).


Vi søker deg som har

 • mastergrad/hovedfag (120 stp/ECTS) innen helsefag 
 • offentlig godkjenning som fysioterapeut 
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på ett skandinavisk språk og engelsk

Karakter på master-oppgave vektlegges.


Det er en fordel at du har 
 • erfaring og/eller interesse for behandling av pasienter med sammensatt smerteproblematikk 
 • tidligere erfaring med somatokognitiv terapi som behandlingsmetode


Ønskede egenskaper

 • evne til å jobbe i team, arbeide selvstendig, systematisk og effektivt 
 • gode samarbeids – og kommunikasjonsevner 
 • faglig engasjement

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.
Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.


Vi tilbyr deg

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet for faglig utvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø 
 • deltakelse i en aktiv forskningsgruppe med felles prosjekter og et godt eksternt nettverk 
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse 
 • gode velferdsordninger


Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt førsteamanuensis (hovedveileder) Slawomir Wojniusz, tel.: 41926564, slawomir@oslomet.no

For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt Kim-Henrik Ruud, kiru@oslomet.no 
For spørsmål av administrativ karakter, kontakt rådgiver Malin Larsen malinla@oslomet.no
Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat, kr. 436 900 per år i startlønn som gradvis vil øke til kr. 466 500 i løpet av stipendiatperioden.
Søknad

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter: 

 • Søknadsbrev som beskriver din motivasjon og egnethet for stillingen 
 • CV og kopier av vitnemål og masteroppgave/hovedfagsoppgave 
 • eventuelt liste over egne publikasjoner


Vilkår 

 • attestert/sertifisert kopi av vitnemål og karakterutskrift må vedlegges (gjelder master). Disse må inneholde ECTS-skala (A-F). Utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk ved gradsgivende institusjon 
 • utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges 
 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.


Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt malinla@oslomet.no

Søknadsfrist: 29.07.18

Ref: 18/05254

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere EuraxessAnsettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.10.18
Lønn 436 900-466 500
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet, Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/05254
Kontakt
 • Slawomir Wojniusz, førsteamanuensis , 41926564
Publisert 05.06.2018
Søknadsfrist 29.07.2018

Tilbake til ledige stillinger