OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

By- og regionforskningsinstituttet NIBR er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet. Senteret er Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø og består i tillegg til NIBR av Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Forbruksforskningsinstituttet SIFO og Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

NIBR er et av landets ledende fagmiljøer innen by- og regionforskning. Instituttet er inndelt i tre forskningsavdelinger med vekt på steds- og styringsanalyser innen utvalgte politikkfelt, nasjonalt og internasjonalt. NIBR har en tverrfaglig forskerstab med omfattende prosjektsamarbeid og nettverk i inn- og utland. Instituttets forskning skal være nyttig og uavhengig og ha høy kvalitet. NIBR er et oppdragsinstitutt der prosjekter hentes gjennom konkurranse. Les mer om NIBR og NIBRs forskningsfelt på http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR .

NIBR ønsker å bidra til å utvikle OsloMet til landets viktigste kompetansemiljø i bystudier. Instituttet har en ledig stilling som doktorgradsstipendiat innen bystudier. Stillingen er 3-årig.

Arbeidsområde

Stipendiatstillingen inngår i en større satsing ved OsloMet på nasjonale og internasjonale bystudier. Satsingen er organisert som et prosjekt ledet av NIBRs instituttdirektør og stipendiatstillingen vil inngå i prosjektgruppen. Stipendiaten vil også bli tilknyttet et av instituttets tre forskningsavdelinger avhengig av tematisk innretning.

NIBRs byforskning har stor bredde i sin portefølje, men feltet er spisset gjennom tre perspektiver: Et styringsperspektiv som fokuserer på planlegging, styring og samhandling mellom ulike forvaltningsnivåer og sektorer, et romlig perspektiv som sikrer sektorovergripende og helhetlige analyser - og et globalt perspektiv som tydeliggjør rammebetingelser for byutvikling i og utenfor Norge.

Det er ønskelig at PhD-søknaden forholder seg til ett eller flere av disse perspektivene. Tematisk kan søknaden knyttes til ulike samfunnsområder og politikkfelt, men følgende er av særlig interesse: helse- og folkehelse, boligmarked og -politikk, migrasjon og integrasjon, miljø- og klimautfordringer og demokrati og medbestemmelse.

Vi oppfordrer søkere til å ta kontakt for mer informasjon om NIBRs byforskning.

Søknad

I søknaden skal det gis en begrunnelse for hvorfor du søker på stipendiatstillingen og hva som gjør at du er spesielt egnet til å gjennomføre dette doktorgradsarbeidet. Søknaden skal videre inneholde en beskrivelse av prosjektet (maks 10 sider, på norsk, svensk, dansk eller engelsk) med tydelig problemstilling og refleksjon over perspektiver og metode. Beskrivelsen skal være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til en doktorgrad i løpet av perioden. I vurderingen vil det bli lagt vekt på kvalitet, gjennomførbarhet og relevans for forskningsområdet.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 • fullført master/hovedfag innen samfunnsvitenskap med minimum karakteren B på master-/hovedfagsoppgaven
 • evne til selvstendig og målrettet arbeid, samt gode samarbeidsevner
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, på norsk (eventuelt svensk eller dansk) og engelsk
 • interesse for og kunnskap om bystudier innenfor de tematiske rammer som er nevnt

Vi tilbyr deg:

 • muligheter for faglig videreutvikling i et etablert forskningsmiljø
 • et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stilling som stipendiat er betinget av opptak til et av OsloMets doktorgradsprogram før tiltredelse. Søknad om opptak skjer etter at tilbud om stipend er gitt.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, ltr. 52 p.t. kr. 451 300,- per år. Stillingen er innplassert i lønnsramme 20, alternativ 8, som sørger for lønnsutvikling i perioden som stipendiat. Til fratrekk går 2% til Statens pensjonskasse. For svært kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Slik søker du

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du søker på stillingen ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • prosjektbeskrivelse (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • hovedfagsoppgave/masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid (maks 3) som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet - Storbyuniversitetet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du problemer med rekrutteringsportalen, eller har generelle spørsmål om NIBR, kontakt rådgiver Kathrine Gangnes: kathrine.gangnes@nibr.hioa.no tlf 67235645.

Nærmere opplysninger

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med:

Instituttdirektør Hilde Lorentzen: hilde.lorentzen@nibr.hioa.no, tlf 93282080

eller en av NIBRs forskningssjefer, avhengig av tematisk innretning på søknaden:

Forskningssjef Trine Myrvold:   Avdeling for Velferd, demokrati og offentlig forvaltning, Trine.Myrvold@nibr.hioa.no, tlf 97975084

Forskningssjef Geir Heierstad:  Avdeling for internasjonale studier og migrasjon, Geir.heierstad@nibr.hioa.no, tlf 95085622

Forskningssjef Berit Nordahl:    Avdeling for Bolig-, steds- og regionalforskning, Berit-Irene.Nordahl@nibr.hioa.no, tlf 99031793.

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Holbergsgate 1
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/01338
Publisert 26.01.2018
Søknadsfrist 25.02.2018

Tilbake til ledige stillinger