Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.


Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) har sterke fagmiljøer som bidrar til forskningsbasert kunnskap av relevans for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet. Instituttet utvikler sine utdanninger i nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksisopplæring og gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter. Instituttet tilbyr bachelorstudier i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og etter- og videreutdanninger.

Ønsker du å forske på kunnskap om overgang barnehage/skole?

Instituttene barnehagelærerutdanning og grunnskole- og faglærerutdanning utlyser èn felles stipendiatstilling tilknyttet doktorgradsprogrammet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning, ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Fakultetets strategiske mål er å bli ledende når det gjelder utdanningsvitenskap for lærerutdanning. På Institutt for barnehagelærerutdanning betyr det blant annet å være i forskningsfronten når det gjelder kunnskap om små barns hverdagsliv. 

Les mer om fakultetet/instituttene her

Vi søker originale, empiriske og teoretiske prosjekter av høy kvalitet, samt prosjekter som bidrar til utvikling av kunnskap om overgangen barnehage - skole. Prosjekter med en kvantitativ tilnærming eller mixed metode er sterkt ønsket. Fokus for prosjektet bør ligge innenfor et av områdene; tidlig innsasts, overgang barnehage-skole, betydning av barnehagens kvalitet for videre skolegang og skoleprestasjoner (både for barn fra ulike samfunnsforhold, barn med særskilte behov og flyktningbarn), og skolens innsats i møte med ulike barnegrupper og skolens arbeid over tid. Prosjektet viderefører eller videreutvikler data fra forskningsprosjektet Gode Barnehager for barn i Norge (GoBaN) se https://goban.no/om-prosjektet/. Stipendiaten vil primært være tilknyttet forskningsmiljø fra GoBaN og forskningsgruppen «Equal educational opportunities from an early age», med fokusere på transitions, equity and inclusiveness. Søkere må utarbeide en prosjektbeskrivelse som tar utgangspunkt i ovenstående opplysninger om prosjektet/forskningsgruppen. 

Stillingen vil ha sin faste arbeidsplass tilknyttet enten Institutt for barnehagelærerutdanning eller Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Campus Pilestredet.  

Stipendiatstillingen er en 100 % forskerstilling som vil gå over tre år.

Tiltredelse høsten 2017.

Vi søker deg som har

 • fullført femårig masterutdanning innenfor barnehagepedagogikk, lærerutdanning, utdanningsvitenskap eller andre relevant utdanningsbakgrunn
 • kjennskap til barnehagefeltet eller småbarns trinn på grunnskole
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på et skandinavisk språk og engelsk 


Det er i tillegg en fordel om du

 • har relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • har erfaring fra publisering av faglige arbeider


Vi ønsker deg som

 • er strukturert og kan samarbeide med personer fra ulike fagfelt
 • trives med å jobbe selvstendig, tar egne initiativ og aktivt bygger relasjoner i fagmiljøene ved fakultetet
 • holder frister og jobbe planmessig og strukturert med eget arbeid 


Vi tilbyr deg

 • muligheter til å fordype deg i et spennende fagfelt med et viktig samfunnsoppdrag å bli en del av et internasjonalt fag- og forskningsmiljø med høy kompetanse en arbeidsplass i utvikling
 • et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø med gode tilbud innen kultur og sport
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
   

Vilkår

 • Søkere til stipendiatstilling må også søke opptak på doktorgradsprogrammet
 • Utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved LUI, HiOA, og opptak på programmet er en forutsetning for å bli tilsatt. Søkerne som blir invitert til intervju, vil få informasjon om søknadsprosedyre og søknadsfrist til programmet.
 • Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse


Sakkyndig vurdering
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du ha lastet opp følgende dokumenter: 

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester (Attestert/sertifisert kopi av vitnemål og karakterutskrift må inneholde ECTS-skala (A-F). Utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk ved gradsgivende institusjon. Utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges).
 • hovedoppgave/masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner
 • prosjektbeskrivelse (maks 10 sider inkl. referanseliste)

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt: ingrid.andvin.tsolakis@hioa.no 

Merk at all erfaring og utdanning som fremkommer på din CV må dokumenteres med en attest, et vitnemål eller tilsvarende. Hvis aktiviteten ikke dokumenteres vil ikke de sakkyndige kunne ta kompetansen i betraktning.

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde tema, problemstillinger, valg av metoder, tidsplan for studiet og litteraturliste. I vurdering vil det bli lagt vekt på den innsendte prosjektbeskrivelsens originalitet, kvalitet, potensiale og dens relevans for kunnskapsbehovet innenfor fagfeltet. Tidligere karakterer og vitenskapelige arbeider (herunder masteroppgave) vil også telle.  

Etter vurdering av et sakkyndig utvalg vil de best kvalifiserte søkerne bli innkalt til intervju. 
 

Nærmere opplysninger
For nærmere informasjon om stillingen kontakt:

 • Professor Ove Edvard Hatlevik tlf. (+47) 67 23 76 77,
  ove-Edvard.Hatlevik@hioa.no
 • Førsteamanuensis Elisabeth Bjørnestad tlf. (+47) 67 23 74 19, bjornestad@hioa.no 

Har du spesielle spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet kontakt:

 • førstekonsulent Miriam Elmoussaoui, tlf. (+47)67237637 elmoussaoui@hioa.no,


Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 50-54, som tilsvarer en årslønn på kr. 430 500 – 459 700.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”søk her”. 
 

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Høsten 2017
Lønn Årslønn på kr. 430 500 – 459 700
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/03449
Kontakt
 • Professor Ole Edvard Hatlevik, + 47 67 23 76 77
 • Førsteamanuensis Elisabeth Bjørnestad, + 47 67 23 74 19
Publisert 12.05.2017
Søknadsfrist 12.06.2017

Tilbake til ledige stillinger