Avd. for organisasjon og virksomhetsstyring

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte.

Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer.

OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Strategisk endringsleder til Norges neste universitet

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) søker direktør for området organisasjon og virksomhetsstyring. Området består av avdelingene HR, samfunnskontakt og kommunikasjon, økonomi, og enhet for HMS. Direktøren skal være en drivkraft for en profesjonell og nyskapende administrasjon.

HiOA har innført enhetlig ledelse og direktør for organisasjon og virksomhetsstyring sitter i rektors ledergruppe og rapporterer til rektor.

Arbeidsoppgaver

Direktøren skal være en pådriver for å:

 • utvikle HiOA til et lærende, nyskapende, attraktivt og internasjonalt anerkjent arbeidssted
 • utvikle styringsinformasjon og systemer for mål- og resultatstyring
 • utvikle og vedlikeholde HiOAs kompetanse innen økonomi-, HR- og kommunikasjonsområdet
 • styrke samhandling internt og eksternt
 • posisjonere HiOA nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner

 • betydelig administrativ ledererfaring på høyt nivå i større organisasjoner og solid erfaring fra endrings- og omstillingsarbeid
 • erfaring fra ledelse av strategi- og utviklingsprosjekter
 • solid erfaring med målstyring, budsjett- og resultatansvar samt personalansvar
 • høyere utdanning, minst på masternivå
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • erfaring fra universitets- og høyskolesektoren

Det må kunne vises til dokumenterbare resultater.

Andre kvalifikasjonskrav

Vi søker etter deg som:

 • er en strategisk og analytisk leder med en motiverende, inkluderende og resultatorientert lederstil
 • har stor politisk forståelse og innsikt i UH-institusjoners samfunnsbetydning og rammebetingelser
 • har svært god organisasjonsforståelse og evne til å utvikle en god og inkluderende organisasjonskultur
 • har kompetanse og erfaring fra prosess- og prosjekteierstyring,
 • har god kjennskap til lov- og avtaleverk innen offentlig sektor generelt og innen personal- og økonomiområdet spesielt
 • har gode kommunikasjonsevner og evne til å bygge tillit og relasjoner internt og eksternt

Vi tilbyr deg

 • en av landets mest spennende lederjobber
 • et dynamisk og engasjerende arbeidsmiljø i en organisasjon i utvikling  
 • muligheter for faglig videreutvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1062 direktør, lønn kr 847 900 - 1 062 700. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Full stillingsbeskrivelse finner du her

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Rektor Curt Rice, tlf 46414635
 • Prorektor Nina Waaler, tlf 45255055

Ta gjerne også konfidensiell og uforpliktende kontakt med en våre rådgivere i Experis Executive, Gisle Roll Ludvigsen, tlf 93468168 eller Wenche Rasch, tlf 99595013.

Høgskolen ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Høgskolen er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonen(e) i denne annonsen.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:        1. november 2016
Ref:                       15/08565

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn kr 847 900 - 1 062 700
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 15/08565
Kontakt
 • Curt Rice, Rektor, Tlf 46414635
 • Nina Waaler, Prorektor, Tlf 45255055
Publisert 04.10.2016
Søknadsfrist 01.11.2016

Tilbake til ledige stillinger