Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

For å nå våre ambisjoner søker vi dyktige og engasjerte medarbeidere som kan bidra til å videreutvikle Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Vi har nå ledig et vikariat i samfunnsfag i 100 % stilling for perioden 01.08.18 – 31.07.19.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

 • undervisning og veiledning av studenter i grunnskolelærerutdanning og videreutdanningstilbud
 • deltagelse i tverrfaglig og flerfaglig samarbeid
 • faglig-administrative oppgaver

Vi søker deg som har

 • doktor-/mastergrad i samfunnskunnskap eller i emner som er relevante for fagområdet samfunnskunnskap
 • dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring
 • bred og fersk erfaring fra relevant arbeid i grunnskole og høyere utdanning
 • kompetanse i samfunnsfagsdidaktikk
 • breddekompetanse i temaer som er relevante for samfunnsfag i skolen, særlig i nasjonal- og internasjonal politikk, menneskerettigheter, demokratiopplæring, identitet og sosialisering
 • kompetanse i bruk av digitale læringsformer

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Vi ønsker deg som

 • er fleksibel og løsningsorientert
 • er kollektivt orientert med fokus på utvikling og kvalitet
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • har gode formidlingsevner i både norsk og engelsk

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • muligheter for faglig utvikling
 • positive og trivelige kollegaer i et spennende fagmiljø
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Andre opplysninger

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/04387
Kontakt
 • Steinar Brattenborg, studieleder , e-post steinarb@oslomet.no
 • Siv Eie, seksjonsleder, e-post sive@oslomet.no
Publisert 14.05.2018
Søknadsfrist 28.05.2018

Terug naar vacatures