Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) har ledende fagmiljøer innen mangfold, tolking, global utvikling og internasjonal utdanning, og virksomheten kjennetegnes av utstrakt internasjonalt samarbeid. Instituttet tilbyr bachelorutdanning i utviklingsstudier, tolking og tegnspråk, samt masterutdanning i internasjonal utdanning og utvikling. Instituttet tilbyr også en rekke videreutdanninger innen mangfoldsstudier.

Institutt for Internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet har en ledig stilling som professor i internasjonal utdanning og utvikling i det globale sør. Professoren vil få en betydningsfull rolle i undervisning og forskning ved instituttet, og må ha dyptgående kompetanse innen utdanningsperspektiver fra det globale sør.

Undervisning og veiledning vil hovedsakelig foregå ved masterprogrammet i internasjonal utdanning og utvikling. Denne masteren ble etablert for 20 år siden og har et kritisk perspektiv på utdanning og utvikling i det globale sør. Programmet rekrutterer studenter fra alle deler av verden og all undervisning foregår på engelsk. Programmet har nylig blitt revidert, og inkluderer nå to fordypninger innen internasjonal utdanning og utvikling.

Professoren vil få en nøkkelrolle i videreutviklingen og implementeringen av det nyreviderte masterprogrammet. Det forventes også at hun/han bidrar til å fremme samarbeid mellom de ulike seksjonene på instituttet, både når det gjelder forskning og undervisning.

45% av stillingen er øremerket forskningsarbeid. Dette inkluderer skriving av artikler/bøker, utarbeiding av søknader om ekstern finansiering, samt veiledning og støtte til kollegers forskning. En viktig oppgave blir å rekruttere master- og ph.d.studenter til instituttets forskningsarbeid.

Les mer om masterprogrammet her, og forskningen på fakultetet her.

Instituttet har ambisjoner om å styrke sin posisjon som et ledende akademisk miljø innen studier av mangfold, interkulturell kommunikasjon, internasjonal utdanning og global utvikling, på tvers av fagdisipliner ved universitetet. Den nyansatte professoren vil ha en viktig rolle i dette arbeidet.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

 • undervisning og veiledning av studenter, hovedsakelig på masternivå, men også ph.d.- og bahcelornivå
 • forskning innenfor utdanning i det globale sør, herunder publisering i anerkjente akademiske tidsskrifter
 • utforming av søknader om eksterne forskningsmidler
 • arbeid innenfor internasjonalt samarbeid på institutt-, fakultets- og universitetsnivå
 • formidling og deltakelse i den offentlige debatt
 • administrativt arbeid knyttet til undervisning og forskning

 

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha:

 • Ph.d.-grad og omfattende forskningserfaring innen internasjonal utdanning og utvikling i det globale sør. Det forutsettes dyptgående kompetanse innenfor diskurser om kritisk utdanningsteori knyttet til det globale sør.
 • erfaring fra internasjonal forskning innenfor fagfeltet utdanning i det globale sør
 • omfattende kunnskap om forskningsmetoder, særlig kvalitative og deltagende metoder
 • pedagogisk kompetanse og erfaring fra undervisning og veiledning på master, og helst, ph.d.-nivå
 • flytende engelsk, skriftlig og muntlig
 • fremragende muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne

Generelle kriterier for ansettelse av professorer fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere må beherske norsk innen tre år etter ansettelse. Om nødvendig vil norskkurs bli tilbud for å oppfylle stillingens krav. Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

OsloMet tester pedagogiske kvalifikasjoner gjennom en prøveforelesning i forbindelse med intervju.

Kompetanse og egenskaper som er ønskelige i tillegg til kvalifikasjonskravene 

 • inngående kunnskap og kompetanse innenfor et eller flere av følgende områder: kritisk utdanningsteori, indigenous knowledge, utdanning og konflikt, utdanningsledelse, HIV/AIDS og utdanning, FNs bærekraftsmål/Sustainable Development Goals og det internasjonale menneskerettighetssystemet
 • erfaring fra forskningsledelse
 • digital kompetanse
 • velutviklede samarbeidsevner
 • evne til å motivere, inspirere og engasjere studenter og kolleger
 • fleksibilitet og selvstendighet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Vi oppmuntrer søkere fra det globale sør, til å søke stillingen.

 

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter sammen med din søknad:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål. Vitnemål må inkludere ECTS karakterer (A-F). Utenlandske vitnemål må oversettes til engelsk av gradsutstedende institusjon. Utdanning gjennomført i utlandet skal godkjennes av NOKUT, og en bekreftet kopi av godkjenningsbrev må fremlegges.
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen og en liste med dine publiseringer

Du må kunne fremvise originaler og gyldig pass ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vennligst merk at ufullstendige søknader ikke vil bli vurdert.

Vi kan tilby deg

 • en givende og spennende stilling ved Norges tredje største universitet
 • mulighet for å være en del av et dynamisk og profesjonelt miljø, samt et unikt akademisk nettverk
 • et ambisiøst institutt med en høymotivert og kompetent stab og et inspirerende tverrfaglig akademisk og sosialt miljø
 • gunstige pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • gratis norskundervisning for ansatte og deres partnere
 • arbeidssted i Oslo sentrum med et bredt kulturtilbud

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Førsteamanuensis Kristin Skinstad van der Kooij, tlf. nr. +47 46935484
e-post: Kristin.Van-Der-Kooij@oslomet.no

Instituttleder Gunn Bjørnsen, tlf. nr. +47 90090962
e-post: Gunn.Bjornsen@oslomet.no 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, som professor i kode 1013, lønn fra kr 696 500,- til kr 882 500,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Pilestredet 42
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/02436
Publisert 04.05.2018
Søknadsfrist 12.08.2018

Terug naar vacatures