Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Fakultetsadministrasjonen, Seksjon for HR

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Førstekonsulent HR

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), seksjon for HR søker ny medarbeider til fast stilling som førstekonsulent. Arbeidssted vil være tilknyttet både studiested Pilestredet, og Kjeller. Det er ønskelig med tiltredelse fra 1.8.18.

LUI tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Vi har utdanning på bachelor-, og masternivå, eget ph.d.- program og omfattende etter- og videreutdanning. LUI har ca. 530 ansatte og 7000 studenter.

HR-seksjonen har 8 ansatte, og sammen skal vi bidra til at fakultetet når sine mål innenfor utdanning, formidling og forskning. Vi skal utøve god lederstøtte og yte service til fakultetets ansatte innenfor HR-området.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • personaladministrative oppgaver, bl.a.: Oppfølging av ferie og sykefravær, behandling av permisjonssøknader, fratredelse, pensjon og arbeidstid
 • timelærerkontrakter
 • lederstøtte
 • veilede og gi råd innen gjeldende lov- og avtaleverk

OsloMet er inne i et utviklings- og endringsarbeid og stillingens oppgaver kan bli endret.

Vi søker deg som har

 • høyere utdanning, fortrinnsvis innen HR
 • god systemforståelse
 • god IT kompetanse, og erfaring med digitalt saksbehandlingssystem og lønns- og personalsystem
 • kjennskap til offentlig lov- og avtaleverk innenfor statlig personalforvaltning
 • gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Det er en fordel at du har erfaring fra arbeid i Staten eller annen offentlig organisasjon. I tillegg ser vi gjerne at du har erfaring med å utarbeide rapporter og statistikk av personaldata. Pr. i dag bruker OsloMet SAP som personal- og lønnssystem og erfaring med dette vil telle positivt.

Vi ønsker deg som er god til å bygge relasjoner og nettverk, men som liker å jobbe selvstendig. Du liker å organisere, men evner også å være fleksibel. Det er viktig at du liker å jobbe med operativt HR-arbeid, og ser verdien av at ditt arbeid har betydning for ansatte i organisasjonen. Du har interesse for å utvikle eget fag- og arbeidsmiljø, evner å se muligheter for forenkling og utvikling, og tar gjerne eget initiativ til forbedring og utviklingsarbeid.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

 Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet muligheter for faglig utvikling både innenfor IT og HR
 • engasjerte og dyktige kollegaer
 • arbeid i et kunnskapsrikt miljø
 • et fakultet i vekst og med et viktig samfunnsoppdrag
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Vi ser gjerne at du kan starte opp i august og vil derfor gjennomføre intervjuer raskt etter søknadsfristen utløp.

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • seksjonssjef Gry-Merethe Lutro, mobil: 902 75 397
 • rådgiver Anette Jansen, telefon: 67 23 76 16
 • rådgiver Grete R. Vognild, telefon: 67 23 73 18

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1408, førstekonsulent. Lønn kroner 392 100 – 466 500 pr. år For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ” logg inn og søk stillingen”.

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet 42/Kjeller
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/03569
Kontakt
 • Gry Merethe Lutro, 902 75 397
 • Anette Victoria Jansen, 67237616
 • Grete R Vognild, 64 84 90 61
Publisert 30.05.2018
Søknadsfrist 13.06.2018

Retour aux postes vacants