Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har i dag ca. 600 studenter og 40 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet. Instituttet tilbyr bachelorstudium, masterstudier og ph.d.-studium i bibliotek- og informasjonsvitenskap og bachelorstudium i arkivvitenskap.

Om stillingen

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har ledig én 3-årig åremålsstilling som stipendiat ved ph.d.-programmet i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Programmet ble opprettet i 2012 og har i dag rundt 20 stipendiater.

Profil

Stipendiaten skal arbeide med problemstillinger knyttet til forskergruppen Metadatabaserte informasjonssystemer (METAINFO). Vi er spesielt interesserte i prosjekter som legger vekt på sluttbrukeren av informasjonssystemer. Aktuelle problemstillinger kan være knyttet til:

 • informasjonssøkere og deres interaksjon med informasjonssystemer
 • metoder for evaluering av sluttbrukers informasjonssøkning og interaksjon med system og informasjon
 • utnyttelse av interaksjonsdata

Søkere må utarbeide en prosjektskisse med forskningsspørsmål og metodeangivelse.

Den som tilsettes i stipendiatstillingen vil inngå i forskergruppen METAINFO, som har jevnlige møter og seminarer der deltakerne presenterer egen forskning. METAINFO er én av fem forskergrupper som inngår i første pulje av OsloMets Booster-prosjekt.

Normert stipendiatperiode er tre år.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 • utdanning på hovedfags-/mastergradsnivå innenfor relevant fagområde
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk
 • evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • faglig engasjement

Det er en fordel at du har:

 • relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • erfaring fra publisering av faglige arbeider og deltakelse på internasjonale seminarer/konferanser

Vilkår:

 • opptak til doktorgradsprogrammet i bibliotek- og informasjonsvitenskap er et vilkår for tiltredelse i stipendiatstillingen.
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektskisse og forskningsprosjektets aktualitet og relevans for doktorgradsprogrammet og stipendiatstillingens faglige profil. Skissen skal skrives på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til en doktorgrad innen treårsperioden.

Prosjektskissen skal være på maks 10 sider og følgende skal fremgå:

 • problemstilling, teori og metode
 • referanse til relevant kunnskap på området
 • fremdriftsplan

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig videreutvikling i et veletablert fag- og forskningsmiljø
 • en aktiv forskningsgruppe med jevnlige møter og seminarer
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 50, som tilsvarer kr. 436 900.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • prosjektskissen
 • cv, attester og vitnemål
 • hovedoppgave/masteroppgave
 • relevante vitenskapelige arbeider
 • sammendrag av relevante publikasjoner/forskningserfaring

Hvis du vil søke på stillingen, legger du inn søknad og laster opp nevnte vedlegg ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen» nederst på siden. Ved behov for teknisk assistanse, kontakt Hanne Landen på telefon 67 23 82 77 eller e-post hanne.landen@hioa.no.

Søknaden din vil ikke bli vurdert dersom ikke disse vedlegg er lastet opp. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Professor Pia Borlund, e-post pia.borlund@oslomet.no, telefon 67 23 52 50
 • Instituttleder Tor Arne Dahl, e-post tor-arne.dahl@oslomet.no, telefon 67 23 83 07

Høgskolen ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Høgskolen er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktperson i denne annonsen.

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/04722
Kontakt
 • Pia Borlund, Professor, 67 23 52 50, e-post: pia.borlund@oslomet.no
 • Tor Arne Dahl, Instituttleder, 67 23 83 07, e-post: tor-arne.dahl@oslomet.no
Publisert 09.05.2018
Søknadsfrist 10.08.2018

Retour aux postes vacants