Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Fakultetsadministrasjonen, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Rådgiver

Har du lyst til å jobbe med timeplanlegging?    

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering søker ny medarbeider til fast stilling som rådgiver. Arbeidssted er studiested Pilestredet. Det er ønskelig med tiltredelse snarest.

Vi skal styrke arbeidet med timeplan på fakultetet, og søker en medarbeider som evner å se helhet og ha oversikt i et komplekst felt. Stillingen krever at du både kan se detaljer og helhet i den konkrete timeplanleggingen og jobbe opp mot undervisningspersonalet for å skape god struktur rundt prosessen. Vi er i ferd med å ta i bruk et nytt timeplanleggingssystem og jobber med å effektivisere administrasjonen, og ønsker en person som kan bidra til å forbedre arbeidsprosessene i timeplanleggingen.

Stillingen inngår i en gruppe med ansvar for eksamen, timeplan og studentforvaltning tilknyttet instituttene for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU), og internasjonale studier og tolkeutdanning (IST).

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • Legge timeplan for instituttene
 • bidra til planlegging- og koordinering av timeplanarbeid opp mot instituttene
 • kvalitetssikring av retningslinjer og rutiner
 • utviklingsarbeid knyttet til timeplanlegging ved fakultetet

OsloMet er inne i et utviklings- og endringsarbeid og stillingens oppgaver kan bli endret.

Vi søker deg som har

 • universitets-/høgskoleutdanning på minimum bachelornivå
 • god kompetanse i FS (Felles Studentsystem), og erfaring med timeplanarbeid
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning.

Det er en fordel at du har erfaring fra studieadministrativt arbeid, og spesielt erfaring med bruk av TP (time- og romplanleggingssystem).

Vi ønsker deg som

 • er nøyaktig og har sans for detaljer, men som også evner å se det store bildet
 • er serviceinnstilt og har godt humør
 • har evne til å samarbeide godt både med faglig og administrativt ansatte
 • har stor arbeidskapasitet og kan trives med å jobbe i et tidvis hektisk miljø

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

 Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling innen det studieadministrative feltet
 • et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid
 • gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Kontorsjef Henriette Kleivane, tlf. 67 23 60 06/977 69 044

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver, stillingskode 1434, kr 436 900 – 579 300 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:          21. juni 2018

Ref:                        18/04674-1

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet 42
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/04674-1
Kontakt
 • Henriette Kleivane, Kontorsjef , 67 23 60 06/977 69 044
Publisert 07.06.2018
Søknadsfrist 21.06.2018

Takaisin avoimiin työpaikkoihin