Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk og en rekke etter- og videreutdanninger. Kompetansesenteret for yrkesfag, som inngår i instituttet, har betydelig oppdragsvirksomhet.

Førsteamanuensis /førstelektor /høgskolelektor

Praktisk pedagogisk utdanning for Yrkesfag

Institutt for yrkesfaglærerutdanning utdanner lærere til yrkesfag i videregående skole. Våre studenter er yrkesutøvere som skal utdanne seg til å bli gode yrkesfaglærere. Vi tilbyr syv bachelorgrader i forskjellige yrkesfaglige retninger og praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag. I tillegg tilbyr vi en mastergrad, et bredt tilbud av etter- og videreutdanning og en betydelig oppdragsvirksomhet. Fakultetet vårt tilbyr også en doktorgrad i utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

Vi ser etter nye krefter til fast stilling ved vår praktisk pedagogiske utdanning (PPU) for yrkesfaglærere. Du vil bli en del at et team på 7-9 medarbeidere som underviser både i klasserom og via nettbaserte kanaler. I tillegg til undervisning på campus Kjeller må du påregne å undervise ved de desentraliserte studietilbudene i Sandvika og Sandefjord.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • undervisning og veiledning av studenter
 • oppfølging av studenter med praksisbesøk i studentenes praksisperioder
 • Forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til fag- og yrkesopplæring. Du vil være tilknyttet et forskerfellesskap som jobber med ulike forsknings- og utviklingsprosjekter.

 Du må ha

 • doktorgrad/mastergrad i yrkespedagogikk eller pedagogikk
 • god digital kompetanse
 • god kjennskap til fag- og yrkesopplæring
 • undervisningserfaring fra videregående skole

Førstekompetanse samt dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre høgskolens program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

Universitetet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi søker deg som

Tar initiativ, er uredd og liker gode faglige diskusjoner. God samarbeidsånd og pådriver til utvikling er viktig for oss. Du må også ønske å sette studentenes trivsel og læringsmiljø først i en hektisk hverdag.

Vi tilbyr deg

 • engasjerte og motiverte studenter positive kollegaer og et spennende fagmiljø
 • å bli utfordret til å sette fag, yrkespedagogikk og læring i arbeidslivet i en helhet
 • et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø med gode tilbud innen kultur og sport
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du også laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV, attester og vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som du ønsker vurdert med innholdsfortegnelse

All erfaring og utdannelse som fremkommer på ditt CV må dokumenteres med en attest, vitnemål eller tilsvarende. Hvis aktiviteten ikke dokumenteres vil ikke de sakkyndige kunne ta kompetansen i betraktning. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må kunne fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

For nærmere informasjon om stillingene kontakt

 • studieleder, Siv-Heidi Ruud, tlf 99 23 56 40 

Det lyses ut 1-2 faste stillinger. Stillingen lønnes etter Statens regulativ: 1198 førstelektor / 1011 førsteamanuensis fra kr. 517 700 til kr. 650 200 eller 1008 høgskolelektor fra kr. 436 900 til kr. 579 300. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Kjeller
Fylke Viken
Land Norge
Referansenummer 17/08715 - 2
Kontakt
 • Siv-Heidi Ruud, studieleder, 99 23 56 40
Publisert 07.06.2018
Søknadsfrist 28.06.2018

Takaisin avoimiin työpaikkoihin