Forbruksforskningsinstituttet SIFO

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

De fire instituttene er samlokalisert Campus Pilestredet i Oslo. SVA er Norges største anvendte samfunnsfaglige forskningssenter.

Forbruksforskningsinstituttet SIFO har en ledig stilling som forsker innenfor området Markedsbasert velferd.

Forbruksforskningsinstituttet SIFO er landets ledende fagmiljø for forskning og utredning på forbrukernes stilling og rolle i samfunnet. Instituttet driver med oppdragsforsking som skal frembringe og utvikle ny kunnskap på områder av relevans for forbrukerne. Instituttets arbeid har et vitenskapelig og praktisk siktemål der nytteverdien for de aktuelle brukerne tillegges vekt. Les mer om instituttet Her. En forskerstilling ved SIFO innebærer å være del av et stort forskningsmiljø med brede kontaktflater både nasjonalt og internasjonalt.

Til vår forskningsgruppe Forbrukerpolitikk og -økonomi søker vi etter en forsker som kan bidra til å videreutvikle instituttets arbeid på kjerneområdet Markedsbasert velferd og som har interesse for og eventuelt erfaring fra forskning på ett eller flere av disse områdene:

 • husholdenes økonomiske levekår, økonomisk utenforskap og forhold som påvirker disse
 • husholdenes bruk av finansielle produkter og tjenester, og konsekvensene av dette
 • forbrukerpolitikk

Arbeidsoppgaver

 • delta i tverrfaglige forskerteam
 • bidra til videreføring av eksisterende prosjektportefølje
 • aktivt bidra til utvikling og innhenting av nye prosjekter fra NFR, EU, offentlige etater og næringslivet
 • aktivt bidra til å videreutvikle den brukerorienterte forbruksforskningen på feltet
 • aktivt bidra til utvikling av faglig nettverk mot nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • aktivt bidra til å bygge kontaktflater mot brukergrupper - herunder myndigheter, frivillige organisasjoner og næringsliv
 • over tid arbeide med arbeidsoppgaver innenfor flere deler av SIFOs forskningsfelt

Kvalifikasjoner

Krav til søkeren:

 • fortrinnsvis doktorgrad, minimum mastergrad i samfunnsfag, kulturfag eller andre relevante fag
 • høy kompetanse i statistikk/kvantitativ metode
 • må beherske ett skandinavisk språk og engelsk skriftlig og muntlig

Det er ønskelig med:

 • erfaring med prosjektinnhenting og prosjektdrift
 • erfaring med forbruksrelatert forskning
 • erfaring fra tverrfaglig oppdragsforskning

Ønskede egenskaper:

 • strukturert og resultatorientert
 • evne og vilje til både å arbeide selvstendig og i team
 • god gjennomføringsevne
 • utadvendt, initiativrik og kreativ
 • fleksibel og tilpasningsdyktig
 • gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • relevant faglig nettverk er en fordel
 • vilje til å arbeide med prosjektakkvisisjon

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt forskningsmiljø
 • et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Forskningsleder Anita Borch, telefon 91778972

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ

 • 1109 Forsker II, lønnstrinn 60-72, kroner 524.200-658.300 pr. år
 • 1108 Forsker III, lønnstrinn 50-66, kroner 442.400-586.500 pr. år

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden "logg inn og søk stillingen".

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.
Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Ragnhild.f.lien@oslomet.no

Søknadsfrist: 15. august 2018

Ref: 18/06164

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/06164
Publisert 13.06.2018
Søknadsfrist 15.08.2018

Takaisin avoimiin työpaikkoihin