Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Seksjonssjef digitalisering av utdanning

De kommende årene vil digital transformasjon være med på å definere OsloMet. Vi skal bruke teknologi til å transformere våre utdanninger, tjenester, arbeidsprosesser og kultur. Våre utdanninger skal ha høy internasjonal kvalitet basert på forskning, nærhet til praksis og oppdaterte og studentaktive læringsformer. Studieavdelingen har en sentral rolle i dette utviklingsarbeidet og søker ledere som har lyst til å bidra til å realisere OsloMets ambisjoner.

Seksjonen har ansvaret for alle de studieadministrative systemene som brukes av undervisere og ansatte for å levere gode læringsopplevelser. OsloMet har de siste årene modernisert IT-infrastruktur og implementert flere nye løsninger (Canvas, Inspera, Urkund, FS, EpN o.a.). Det blir stadig viktigere med digital støtte til standardiserte prosesser, med enkle og intuitive selvbetjeningsflater. Du kan lese strategi for digital transformasjon her

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • Å bidra til felles prioriteringer av OsloMets samlede utviklings- og teknologiressurser, basert på gjeldende strategier og handlingsplaner
 • Å forbedre og videreutvikle dagens systemløsninger slik at de bedre ivaretar brukernes behov
 • Å forenkle og standardisere studieadministrative prosesser gjennom optimal utnyttelse av egnet teknologi og tjenestedesign
 • Å sikre god kommunikasjon og samarbeid med interne ressurser og eksterne miljøer
 • Å sørge for kunnskapsbasert styring gjennom etablering og bruk av nøkkeltall
 • Å ha ansvar for avtalehåndtering, risikovurderinger og rutiner for avvikshåndtering
 • Å lede seksjonen med personal-, budsjett- og resultatansvar

Vi søker deg som har

 • Høyere relevant utdanning
 • Erfaring som leder med gode resultater
 • God skriftlig og muntlig fremstilling på norsk og engelsk
 • Erfaring fra store og komplekse kunnskapsorganisasjoner
 • Erfaring med å bruke teknologi som virkemiddel for endring

Vi ønsker deg som har

 • Evne til utvikling og strategisk tenkning
 • Stor arbeidskapasitet og arbeidsglede
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Trives med omgivelser i endring
 • Evne til å arbeide på tvers i en sterk kunnskapsorganisasjon med autonom kultur
 • Evne til å motivere andre og til å bygge bro mellom ulike miljøer og fagområder

Seksjonssjefen rapporterer til studiedirektøren og inngår i hennes ledergruppe. Avdelingen jobber tett med de fire driftsenhetene på fakultetene. Til sammen er det ca. 220 årsverk som jobber i studieområdet. OsloMet er i en fase med omstilling og det kan derfor bli endringer i organisering og oppgaver.

Personlige egenskaper og sammensetning av ledergruppen vil bli tillagt vekt.

OsloMet ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonene i denne annonsen.

Vi kan tilby deg

 • Spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • Muligheter for faglig utvikling
 • Låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse, gode forsikringsordninger, trening i arbeidstiden og fleksibel arbeidstid.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1211 seksjonssjef. Lønn kroner per år fra 720 000 – 857 700. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du en for en uforpliktende samtale eller nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studiedirektør Marianne Brattland på telefon 908 70 357
 • Experis Executive ved Gisle Roll Ludvigsen på telefon 934 68 168 
 • Seksjonssjef Anka Ødegaardshaugen på telefon 408 56 167

Søknadsfrist:          22.august, 2018
Ref:                       18/05669

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Pilestredet 46
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/05669
Kontakt
 • Studiedirektør Marianne Brattland, 908 70 357
 • Seksjonssjef Anka Ødegaardshaugen, 408 56 167
 • Experis Executive ved Gisle Roll Ludvigsen, 934 68 168
Publisert 17.07.2018
Søknadsfrist 29.08.2018

Return to job vacancies