Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk og en rekke etter- og videreutdanninger. Kompetansesenteret for yrkesfag, som inngår i instituttet, har betydelig oppdragsvirksomhet.

Førsteamanuensis /førstelektor / høgskolelektor

Vil du utdanne yrkesfaglærere?

Institutt for yrkesfaglærerutdanning trenger flere medarbeidere til 3-årig Yrkesfaglærerutdanning. Vi utdanner lærere til yrkesfag i videregående skole, og våre studenter er yrkesutøvere som skal utdanne seg til å undervise. Vi tilbyr syv bachelorgrader i forskjellige yrkesfaglige retninger, og ønsker å styrke vårt team med en til to fagpersoner fra de teknologiske fagområdene. Våre studietilbud innebærer variert bruk av nettbaserte løsninger i kombinasjon med samlinger på campus Kjeller eller desentralisert i ulike regioner i Norge.

Dine arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være undervisning og veiledning av studenter på yrkesfaglærerutdanningen i teknologiske fag og oppfølging av studenter i praksis. I tillegg vil du være en del av et team som jobber med forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til fag- og yrkesopplæring.  

Vi søker deg som har fagbrev og yrkeserfaring fra ett av de følgende fagområdene:

 • bygg og anlegg
 • elektrofag
 • teknikk og industriell produksjon
 • service og samferdsel

 I tillegg må du ha:

 • doktorgrad eller mastergrad i yrkespedagogikk eller tilsvarende pedagogisk kompetanse
 • undervisningserfaring fra videregående opplæring
 • god IKT kompetanse gjerne erfaring med nettbasert undervisning og veiledning
 • godt nettverk og bransjekunnskap
 • generelle kriterier for tilsetting i stilling som førsteamanuensis, førstelektor og høgskolelektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, se forskriften

Høgskolen gjennomfører prøveforelesning i forbindelse med intervju.

 Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre høgskolens program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

 
Vi ønsker deg som

inspireres av å drive med opplæring og kunnskapsutvikling gjennom varierte undervisningsmetoder og som har et engasjement for fag- og yrkesopplæring. Det er også viktig at du tar initiativ, er uredd og liker gode faglige diskusjoner.

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi kan tilby deg

 • engasjerte og motiverte studenter
 • positive kolleger og et spennende fagmiljø på Oslos nyeste universitet
 • et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte

 • studieleder Inger Lise Holen, tlf. nr.: 417 68 899

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode og tittel. Lønn fra kroner 436 500 til 649 800 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”send søknad”.

 

Ref: 18/01075-2

HiOA har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 2
Arbeidsomfang 100 %
Sted Kjeller
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/01075-2
Kontakt
 • Inger Lise Holen, studieleder, 417 68 899
Publisert 31.05.2018
Søknadsfrist 07.09.2018

Return to job vacancies