Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Seksjonssjef opptak og vurdering

De kommende årene vil digital transformasjon være med på å definere OsloMet. Vi skal bruke teknologi til å transformere våre utdanninger, tjenester, arbeidsprosesser og kultur. Våre utdanninger skal ha høy internasjonal kvalitet basert på forskning, nærhet til praksis og oppdaterte og studentaktive læringsformer. Studieavdelingen har en sentral rolle i dette utviklingsarbeidet og søker ledere som har lyst til å bidra til å realisere OsloMets ambisjoner.

Seksjonen har ansvaret for planlegging, gjennomføring og utvikling av tjenestene og arbeidsprosessene knyttet til opptak og vurdering.  OsloMet har nylig investert i et Eksamenshus og har sentralisert søknadsprosessen og opptaksarbeidet.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • bidra til å forberede og videreutvikle dagens arbeidsprosesser, prosedyrer og systemløsninger i tråd med brukernes behov
 • sikre god kommunikasjon og styring av ressurser for å legge til rette for god drift
 • sikre at seksjonen leverer gode tjenester som møter brukernes behov Å bidra til god forvaltning av aktuelle lover, regler og forskrifter innenfor de respektive områdene
 • lede, motivere og samle medarbeiderne i seksjonen
 • sørge for kunnskapsbasert styring gjennom etablering og bruk av nøkkeltall

Vi søker deg som har

 • høyere relevant utdanning
 • erfaring som leder med gode resultater
 • god skriftlig og muntlig fremstilling på norsk og engelsk
 • erfaring fra store og komplekse kunnskapsorganisasjoner

Vi ønsker deg som har

 • evne til utvikling og strategisk tenkning
 • stor arbeidskapasitet og arbeidsglede
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • trives med omgivelser i endring
 • evne til å arbeide på tvers i en sterk kunnskapsorganisasjon med autonom kultur
 • evne til å motivere andre og til å bygge bro mellom ulike miljøer og fagområder

Seksjonssjefen rapporterer til studiedirektøren og inngår i hennes ledergruppe. Avdelingen jobber tett med de fire driftsenhetene på fakultetene. Til sammen er det ca. 220 årsverk som jobber i studieområdet. OsloMet er i en fase med omstilling og det kan derfor bli endringer i organisering og oppgaver.

Personlige egenskaper og sammensetning av ledergruppen vil bli tillagt vekt.

OsloMet ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonene i denne annonsen.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid 
 • gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ta gjerne kontakt  for en uforpliktende samtale og nærmere opplysninger om stillingen;

 • Studiedirektør Marianne Brattland på telefon 908 70 357
 • Seksjonssjef Anka Ødegaardshaugen på telefon 408 56 167

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1211 seksjonssjef. Lønn kroner per år fra 631 700 - 713 600. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen «send søknad/søk her».

 

Søknadsfrist:          22 juni, 2018

Ref:                      18/05674

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Pilestredet 46
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/05674
Kontakt
 • studiedirektør Marianne Brattland, 908 70 357
 • seksjonssjef Anka Ødegaardshaugen, 408 56 167
Publisert 01.06.2018
Søknadsfrist 22.06.2018

Tilbage til Ledige stillinger