Senter for profesjonsstudier (SPS)

Senter for profesjonsstudier skal utvikle studier av profesjoner som et tverrvitenskapelig forskningsfelt.

Senter for profesjonsstudier treng deg som kan å ta hand om studieadministrative oppgåver ved senteret. Du vil komme tett på alle oppgåver ved senteret og vil ha muligheit til å bidra på meir enn berre kursadministrasjon.

Stillinga er ei av fem administrative stillingar ved senteret.

Dine arbeidsoppgåver 

 • studieadministrasjon for senterets ph.d. kurs (administrativt organisere nye kurs, annonsere, registrere deltagarar, hjelpe til med praktisk gjennomføring og tildeling av kursbevis)
 • studieadministrasjon for OsloMets Basisemne i Høgskule- og Universitetspedagogikk samt Veilederkurs
 • andre oppgåver i administrasjonen ved behov og evner

Du må ha

 • utdanning på universitets- eller høgskulenivå på bachelor- eller masternivå
 • gode føresetningar for å utføre oppgåvene i tråd med lover og regelverk gjennom bruk av gjeldande verktøy (blant anna Felles Studentsystem (FS) og Canvas)

Det er ein fordel om du har

 • utdanning på masternivå
 • interesse og forståelse for forskning og forskerutdanning
 • noe kjennskap til nettpublisering

Det er ein fordel at du

 • er nøyaktig, initiativrik og serviceorientert
 • samarbeider lett med andre
 • kan jobbe sjølvstendig

Det er viktig for OsloMet å spegle menneska i regionen vår, og vi ønskjer alle kvalifiserte søkjarar velkommen. Vi arbeider aktivt for å utvikle oss vidare som ein inkluderande arbeidsplass og for å leggje til rette arbeidsplassen dersom du treng det.

Vi tilbyr deg

 • moglegheiter for kompetanseutvikling
 • ein sosial og spennande arbeidsplass med høgt tempo kollegaer i administrasjonen som står på for kvarandre og for dei faglege
 • ein arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsvilkår i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordningar

Du må laste opp attestar og alle sider av vitnemål. Dokumenta må vere på engelsk eller eit skandinavisk språk. Omsetjingar må vere autoriserte. Du må vise fram originalen dersom du blir intervjua. OsloMet kontrollerer dokument slik at du som kandidat skal få ei reell evaluering og ein rettferdig konkurranse.

Andre opplysningar

Stillinga blir løna etter Statens lønnsregulativ, førstekonsulent, stillingskode 1408, lønsspenn  392.100-466.500.

Vi nyttar eit elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søkje stillinga, registrer søknad og CV ved å bruke lenke til elektronisk søknad.

For nærare informasjon om stillinga, kontakt:

Du som søkjar kan med heimel i Offentleglova verta publisert på søkjarlista sjølv om du har bede om at søknaden vert handsama konfidensielt. Om det skjer vil du verta varsla før publisering.

Søknadsfrist:   14. juni

Ref:                 18/05310

Ansettelsestype Fastansat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/05310
Kontakt
 • Andrew John Feltham, 67 23 50 65
 • Oddgeir Osland, 67 23 53 26
Publisert 28.05.2018
Søknadsfrist 14.06.2018

Tilbage til Ledige stillinger