Fakultet for helsefag (HF), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, søker medarbeidere til inntil 6 vikariater som førsteamanuensis/førstelektor. Vikariatene er ledige fra 06.08.18 med varighet på ett år fra ansettelsestidspunktet.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og syv forskergrupper er etablert.

Fakultet for helsefag har to ph.d.-programmer, i henholdsvis helsevitenskap og atferdsanalyse.

Undervisning og veiledning ved alle tre studiesteder (Pilestredet, Kjeller og Sandvika) vil være aktuelt.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • undervise, sensurere eksamensoppgaver og legge til rette for læringsaktiviteter i bachelorutdanningen i sykepleie
 • veilede studenter i praksis, i studiegrupper og i Simulerings- og ferdighetsenheten (SF)
 • medvirke i digitalisert formidling og kommunikasjon

Undervisning og veiledning i andre relevante fagområder på instituttet kan også være aktuelt.

Vi søker deg som har

 • helserelevant høyere utdanning på p.hd. –nivå
 • relevant mastergrad og/eller videreutdanning og bachelorgrad i sykepleie
 • relevant klinisk erfaring innen enten psykisk helsearbeid, medisinsk klinikk, kirurgisk klinikk og/eller forebyggende og helsefremmende arbeid
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk samt engelsk
 • erfaring med undervisning og veiledning fra høgskole-/universitetsnivå
 • erfaring med å bruke digitale undervisningsverktøy

Det er en fordel at du har

 • kjennskap til programplanen for sykepleieutdanningen
 • nyere klinisk erfaring
 • dokumentert pedagogisk kompetanse

Generelle kriterier for tilsetting i stilling som hhv. førsteamanuensis, førstelektor fremgår av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi ønsker deg som har

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • god evne til å inspirere og veilede kandidater og kollegaer
 • evne til å jobbe selvstendig og vise fleksibilitet
 • evne til å være løsningsorientert
 • stor arbeidskapasitet og positivt engasjement
 • evne til å møte studentene som ansvarlige deltaker i egen læring

Vi tilbyr

 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling og deltagelse i etablerte forskningsgrupper med nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor kr. 517 700 – 650 200 eller 1008 universitetslektor kr. 436 900-579 300. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For spørsmål om stillingen kontakt en av følgende studieledere:

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt: rådgiver Malin Larsen, tlf. 67 23 82 79, epost: malinla@oslomet.no

Vil du søke på stillingen, må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”søk stillingen”.

Du må laste opp CV, attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 24.06.18

Ref.: 18/04866

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 6
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet, Kjeller og Sandvika
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/04866
Kontakt
 • Liv Hovelsrud, studieleder, 67 23 61 12
 • Kjersti Sortland, studieleder, 67 23 65 41
Publisert 01.06.2018
Søknadsfrist 27.06.2018

Zurück zu Stellenangeboten