Fakultet for helsefag (HF), Institutt for naturvitenskapelige helsefag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Ved Fakultet for helsefag, Institutt for Naturvitenskapelige helsefag, er det ledig to åremålsstillinger som stipendiat innen fagområdet genetikk/genomikk. Stipendiatstillingene er knyttet til et prosjekt på miRNAs ved NFR’s Havbrukprogram. Ph.d. graden vil avlegges ved OsloMet og stipendiatene følger ph.d. -programmet i helsevitenskap ved OsloMet.

Stipendiatperioden er på tre år uten undervisningsplikt/pliktarbeid. En periode på fire år med 25 % undervisningsplikt kan også være aktuelt for en av stillingene. Dette vil bli avgjort ved tilsetting.

Arbeidsområde

Stillingene vil bli tilknyttet en forskningsgruppe bestående av genetikere, bioinformatikere og virologer fra OsloMet, NMBU, VI, Nofima og UiO. Forskningsgruppen samarbeider også tett med genetikkgrupper i Skottland og Canada, og er helt i forskningsfronten innen sitt fagområde. Stipendiatene vil kunne få korte opphold (opptil 2 måneder) ved samarbeidende institusjoner i Skottland/Canada. Forskningsgruppeleder er førsteamanuensis Rune Andreassen, OsloMet.

Stipendiatene vil være knyttet til NFR-prosjektet «Epigenetic regulation by Atlantic salmon miRNAs in disease and osmotic stress». Se prosjektbeskrivelse på NFRs hjemmeside: https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/#/project/NFR/280839/. Prosjektets mål er å karakterisere miRNA gener som deltar (og modulerer) vert-patogen interaksjon ved sykdom eller cellens homeostase ved stress. Stipendiaten vil arbeide med analysemetoder som High-throughput sekvensering/ekspresjonsanalyser, RT-qPCR og ekspresjonsanalyser i cellebaserte assays (f.eks Fana teknologi/CRISPR) for å studere miRNA-target gen interaksjoner. Arbeidet vil medføre noe metodeutvikling (etablere RT-qPCR, cellebaserte assays) og utvikling av «pipelines» for relevante bioinformatiske analyser. Prosjektet vil generere ny kunnskap om miRNAs rolle ved sykdom, kunnskap om hvordan de regulerer immunsystemet, og hvordan de bidrar i regulering av cellens homeostase.

Nærmere informasjon om prosjektet og en mer fyldig prosjektbeskrivelse kan fås ved kontakt med Rune Andreassen, se kontaktinformasjon lenger ned.


Vi søker deg som har:

 • Mastergrad (120 stp/ECTS) eller tilsvarende utdanning fra siste 10 år
 • Gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig


Det er en fordel at du har:

 • Generell kompetanse innen genetikk/genomikk
 • Erfaring fra analyse av high-throughput sekvenseringsresultater og ekspresjonsanalyser (bioinformatikk).
 • Erfaring fra eksperimentelt arbeid med RNA (RNA ekstraksjon/RT-qPCR) eller fra arbeide med cellebaserte metoder for å undersøke genekspresjon


Følgende egenskaper vektlegges:

 • Faglig engasjert med evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • Gode samarbeidsevner
 • Motivert for eksperimentelt arbeid som inkluderer metodeutvikling
 • Motivert for å lære/tilegne seg kompetanse for å analysere data fra «high troughput metoder» som smallRNA-sekvensering (øke kompetansen i bioinformatikk)

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.


Vi tilbyr deg

 • Spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • En forskningsgruppe bestående av medlemmer fra fire nasjonale institusjoner og bred internasjonal kontaktflate som gjør gruppen godt rustet m. t. p. kompetanse/støtte for stipendiat og gjennomføring av prosjektet.
 • Muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø som er helt i front av sitt fagfelt.
 • Stipendiaten vil gjennom prosjektet tilegne seg kompetanse (bl.a. bioinformatikk, non-coding RNA) som gir kompetitive fortrinn m.t.p. post.doc stillinger
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat, kr. 436 900 per år i startlønn som gradvis vil øke til kr. 466 500 i løpet av stipendiatperioden.


Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Førsteamanuensis Rune Andreassen, Tlf. +47 67 23 62 74, rune.andreassen@oslomet.no


Søknad

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev som beskriver din motivasjon og egnethet for stillingen og CV
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert.
 • eventuelt liste over egne publikasjoner


Vilkår

 • attestert/sertifisert kopi av vitnemål og karakterutskrift må vedlegges (gjelder master). Disse må inneholde ECTS-skala (A-F). Utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk ved gradsgivende institusjon
 • utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges
 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt malinla@oslomet.no.

Søknadsfrist: 24.06.2018

Ref: 18/05216

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/05216
Kontakt
 • Rune Andreassen, førsteamanuensis, 67 23 62 74
Publisert 01.06.2018
Søknadsfrist 24.06.2018

Zurück zu Stellenangeboten