Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Seksjonssjef karriere og studentliv i ett års vikariat

De kommende årene vil digital transformasjon være med på å definere OsloMet. Vi skal bruke teknologi til å transformere våre utdanninger, tjenester, arbeidsprosesser og kultur. Våre utdanninger skal ha høy internasjonal kvalitet basert på forskning, nærhet til praksis og oppdaterte og studentaktive læringsformer. Studieavdelingen har en sentral rolle i dette utviklingsarbeidet og søker ledere som har lyst til å bidra til å realisere OsloMets ambisjoner.

OsloMet har nylig etablert Studenthuset som en sosial møteplass for studenter og en arena for meningsytring og debatt. Seksjonen har ansvaret for å koordinere aktiviteten og tjenestene i Studenthuset. Seksjonen har dessuten ansvar for å videreutvikle karriereveiledningstilbudet og alumnisatsningen ved OsloMet.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • å videreutvikle karrieretjenestene på digitale flater, gjennom veiledning, kurs og etablering av nye møteplasser
 • å bidra til utvikling av studentenes karrierekompetanse gjennom samarbeid med utdanningene
 • å videreutvikle satsningen på alumni og legge til rette for studenters utvikling av entreprenørielle ferdigheter
 • å koordinere aktivitetene og videreutvikle tjenestetilbudet i Studenthuset
 • å sørge for aktiv involvering med regionen, deriblant Kunnskapsbyen Oslo og tett samarbeid med Studentsamskipnaden
 • å sørge for kunnskapsbasert styring gjennom etablering og bruk av nøkkeltall.
 • å lede seksjonen med personal-, budsjett- og resultatansvar

Vi søker deg som har

 • høyere relevant utdanning
 • erfaring som leder med gode resultater
 • god skriftlig og muntlig fremstilling på norsk og engelsk
 • erfaring fra store og komplekse kunnskapsorganisasjoner

Vi ønsker deg som har

 • evne til utvikling og strategisk tenkning
 • stor arbeidskapasitet og arbeidsglede
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • trives med omgivelser i endring
 • evne til å arbeide på tvers i en sterk kunnskapsorganisasjon med autonom kultur
 • evne til å motivere andre og til å bygge bro mellom ulike miljøer og fagområder

Personlige egenskaper og sammensetning av ledergruppen vil bli tillagt vekt.

Seksjonssjefen rapporterer til studiedirektøren og inngår i hennes ledergruppe. Avdelingen jobber tett med de fire driftsenhetene på fakultetene. Til sammen er det ca. 220 årsverk som jobber i studieområdet. OsloMet er i en fase med omstilling og det kan derfor bli endringer i organisering og oppgaver. Til sammen er det ca. 220 medarbeidere fordelt på fem driftsenheter som jobber i studieadministrasjonen på OsloMet.

OsloMet ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonene i denne annonsen.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid 
 • gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ta gjerne kontakt  for en uforpliktende samtale og nærmere opplysninger om stillingen;

 • Studiedirektør Marianne Brattland på telefon 908 70 357
 • Seksjonssjef Benedicte Solheim på telefon +47 979 76 828

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1211 seksjonssjef. Lønn kroner per år fra 631 700 - 713 600. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen «send søknad/søk her».

Søknadsfrist:          22 august, 2018
Ref:                      18/05683

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse etter avtale
Lønn 631 700 - 713 600
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Pilestredet 46
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/05683
Kontakt
 • studiedirektør Marianne Brattland , 908 70 357
 • seksjonssjef Bendicte Solheim, +47 979 76 828
Publisert 17.07.2018
Søknadsfrist 22.08.2018

返回职位空缺页面