Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for informasjonsteknologi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for informasjonsteknologi er det ledig 100% midlertidig undervisningsstilling innen teknologiledelse. Tilsettingen er halvårig vikariat med mulighet for forlengelse. Startdato er 1.8.18.

Fakultetet tilbys høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag og har forsknings- og utviklingsaktiviteter på disse fagfeltene. Arbeidssted vil være Institutt for Informasjonsteknologi som har ca. 700 studenter og 70 ansatte. Instituttet er i sterk utvikling, sammen med fakultetet for øvrig.  I dette inngår bl.a. etablering av et nytt masterstudium og delaktighet i utviklingen av et tverrfaglig doktorgradsstudium ved fakultetet

Les mer om instituttet http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-teknologi-kunst-og-design-TKD/Institutt-for-informasjonsteknologi

Stillingen innebærer undervisning i teknologiledelse på tvers av ingeniørutdanningene.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

 • undervisning i bedriftsøkonomi og teknologiledelse for ingeniørstudenter
 • veilede studenter og rette oppgaver innen forretningsforståelse
 • bidra til utvikling av kurset og undervisningsopplegget
 • faglig-administrative oppgaver

Vi søker deg som har

 • undervisningskompetanse i grunnleggende bedriftsøkonomi for eksempel fra videregående skole.
 • kompetanse innen entreprenørskap, markedsføring, innovasjon, ledelse, strategi og organisering vil telle positivt, men er ikke påkrevd.
 • kjennskap til teknologi- eller ingeniørfaglige emne(r) vil være en fordel, men er ikke påkrevd.
 • generelle kriterier for tilsetting i stilling som universitetslektor fremgår av Forskrift for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, se forskriften
 • vi vektlegger dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er en fordel at du 

 • har en fremoverlent holdning, er positiv og løsningsorientert
 • har interesse for undervisning
 • har gode samarbeidsevner på tvers av fag og arbeidsoppgaver, samt i stand til å arbeide selvstendig og ta egne initiativ.
 • Innehar evne til å bruke moderne digitale verktøy som støtte til undervisning og veiledning.
 • Har god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig.
 • Har gode engelskferdigheter, både skriftlig og muntlig
 • er bidragsyter til et godt arbeidsmiljø

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål

Du må laste opp alle disse dokumentene.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi kan tilby deg

 • Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet til å være med å møte fremtidens ingeniører og å jobbe med å identifisere fremtidens gründere
 • arbeid med unge mennesker og spennende forretningsplaner
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Tulpesh Patel +4767235082, mobil 95045890.
 • Førsteamanuensis Tale Skjølsvik +4767238684, mobil 95856409.

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode og tittel.

Universitetslektor, kode 1008, årslønn 436.900 – 579.300. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:   20.06.18

Ref:                 18/05172

 

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

 

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/05172
Kontakt
 • Studieleder Tulpesh Patel , +4767235082, mobil 95045890
Publisert 30.05.2018
Søknadsfrist 20.06.2018

返回职位空缺页面