Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk og en rekke etter- og videreutdanninger. Kompetansesenteret for yrkesfag, som inngår i instituttet, har betydelig oppdragsvirksomhet.

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor

Yrkespedagog søkes til oppdrag og kompetansesenter

Institutt for yrkesfaglærerutdanning åpnet sitt nyetablerte kompetansesenter for yrkesfag den 23. mai 2018.  Kompetansesenteret skal være et miljø der studenter, yrkesfaglærere og ansatte ved bedrifter og offentlige virksomheter kan få nødvendig kompetanseutvikling innen det yrkesfaglige feltet. Senteret skal også drive forsknings- og utviklingsarbeid basert på sentrale utfordringer innen yrkesfag og yrkesopplæring. Instituttet ønsker å utvide sin oppdragsvirksomhet og vi søker 2 nye medarbeidere til å bidra til dette. 

Dine oppgaver vil i hovedsak være

 • å bidra til utvikling av kompetansesenter for yrkesfag som nasjonal ressurs
 • bygge opp den yrkesfaglige kompetansen i senteret for fremtidens fagarbeidere
 • planlegge og gjennomføre oppdrag for instituttet
 • undervisning og veiledning av studenter innen eget fagområde
 • aktiv deltagelse i forskningsfelleskapet da instituttet stiller krav til FoU- resultater over en treårs periode 

Kvalifikasjonskrav

 • førstekompetanse eller mastergrad i yrkespedagogikk, yrkesdidaktikk eller annet relevant fagområde
 • fag-/svennebrev eller høyere yrkes- eller profesjonsfaglig utdanning
 • yrkeserfaring som fagarbeider eller profesjonsutøver
 • erfaring fra arbeid med yrkesopplæring
 • erfaring fra utviklingsarbeid
 • gode engelskkunnskaper

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år. Ved manglende norsk/skandinavisk språk kompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen. 

OsloMet gjennomfører prøveforelesning i forbindelse med intervju. 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi ønsker deg som

 • lett skaper nye relasjoner, er utadvendt og bygger nettverk
 • inviterer til dialog og liker å ta initiativ
 • motiveres av å spille dine kollegaer gode og formidle faget ditt til andre 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. 

Sakkyndig vurdering
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive en eventuell ph.d.-avhandling 

Alle dokumenter må lastes opp elektronisk før søknadsfrist.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må kunne fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Vi kan tilby deg

 • å være med på å påvirke og utvikle instituttets tilbud innen yrkesfag
 • muligheter for å utvikle deg som forsker og formidler i et stort og anerkjent fagmiljø
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • å bli en del av et nytt og ambisiøst storbyuniversitet 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte studieleder Grete Haaland tlf. nr. 95 42 45 48.  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode og tittel. Lønn kroner 436 900 – 623 900 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R). 

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 2
Arbeidsomfang 100%
Sted Kjeller
Fylke Viken
Land Norge
Referansenummer 18/04462
Publisert 29.05.2018
Søknadsfrist 17.06.2018

返回职位空缺页面