Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) har sterke fagmiljøer som bidrar til forskningsbasert kunnskap av relevans for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet. Instituttet utvikler sine utdanninger i nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksisopplæring og gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter. Instituttet tilbyr bachelorstudier i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og etter- og videreutdanninger.

Vil du være med på å utdanne fremtidens barnehagelærere?

Det er ledig et vikariat i 100 % stilling som f.am/f.lektor/u.lektor på Institutt for barnehagelærerutdanning innenfor fagområdet norsk, for perioden 01.08.2018 – 30.07.2019.

Instituttet har tre ulike bachelorprogram, master i barnehagekunnskap og Ph.d. i utdanningsvitenskap. Instituttet tilbyr engelskspråklige emner på bachelor – og masternivå. Kollegiet er tverrfaglig sammensatt og representerer en av de største fag- og forskningsmiljøene innenfor barnehagefeltet.

Les mer om fakultetet/instituttet her

For å se mer om fakultetets forskningsaktivitet se her 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • undervisning, veiledning og vurdering i alle emner tilknyttet norskfaget i barnehagelærerutdanning
 • undervisning på ulike videreutdanninger og oppdragskurs for barnehagesektoren
 • koordinering, samarbeid, planlegging og evaluering internt på instituttet og med eksterne samarbeidspartnere
 • faglig-administrative oppgaver
 • forsknings- og utviklingsarbeid etter interne retningslinjer  

Vi søker deg som har

 • doktorgrad / mastergrad i norsk/nordisk eller tilsvarende
 • erfaring med og kunnskap om barns lek og læring i barnehage, småskolen eller liknende
 • forsknings-/ utviklingsarbeid relevant for barnehagelærerfeltet
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk
 • gode ferdigheter i å drive forsknings- og utviklingsarbeid 

Du bør i tillegg ha

 • erfaring og kunnskap om flere av følgende emner: barnelitteratur, barnekultur, barnespråk, flerspråklighet, barn og digitale medier
 • undervisningserfaring fra høgskole eller universitet, fortrinnsvis fra barnehagelærerutdanning
 • pedagogisk kompetanse om barn i barnehage, skole eller tilsvarende
 • arbeidserfaring fra pedagogisk virksomhet i barnehage/skole.  

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år. 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 
 

Vi ønsker deg som har

 • god evne til å motivere og inspirere studenter
 • evne til å legge til rette for studentenes læring gjennom studentaktive / digitale læringsformer
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å ta initiativ, arbeide selvstendig og være strukturert i en hektisk hverdag
 • god evne til tverrfaglig samarbeid et stort faglig engasjement med genuin interesse for fagområdet 

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. 

Vi kan tilby deg

 • Norges tredje største og mest urbane universitet
 • en spennende fremtidsrettet arbeidsplass i en stor organisasjon
 • muligheter for faglig utvikling i et kreativt og spennende fag- og forskingsmiljø 
 • solid fagmiljø og godt arbeidsmiljø med motiverte kollegaer
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse gode velferdsordninger  

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Unn Christin Håvie, Tel: 67 23 71 99/469 60 864
 • Seksjonsleder Henriette Jæger, Tel: 976 48 828 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode og tittel. Førsteamanuensis kode 1011/førstelektor kode 1198 avlønnes fra kr 517 700,- til kr 650 200,- og universitetslektor kode 1009 avlønnes fra kr 436 900,- til kr 579 300,-. Fra lønnen blir det trukket lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”Logg inn og søk stillingen”, og laste opp din søknad, CV og attester/vitnemål. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). 

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.2018
Lønn Årslønn fra kr 436 900 - kr.650 200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo - Campus Pilestredet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/04715
Kontakt
 • Studieleder Unn Christin Håvie, 67 23 71 99/469 60 864
 • Seksjonsleder Henriette Jæger, 976 48 828
Publisert 08.05.2018
Søknadsfrist 27.05.2018

返回职位空缺页面