Fakultet for helsefag (HF), Institutt for atferdsvitenskap

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Institutt for atferdsvitenskap har om lag 50 ansatte og 1200 studenter tilknyttet instituttets virksomhet.

Ved Fakultet for helsefag, Institutt for atferdsvitenskap, er det ledig en åremålsstilling som stipendiat knyttet til forskningsgruppen «Applied and Experimental Behaviour Analysis in Clinical Practice». Stillingen er ledig fra 1.10.2018.

Stipendiatperioden er på tre år uten undervisningsplikt. Hvis kandidaten er spesielt kvalifisert kan det være mulighet for å tiltre i en fireårs stipendiatperiode med 25% undervisningsplikt.

Det er utstrakt forskningsaktivitet ved fakultetet og flere forskningsgrupper er etablert. Fakultet for helsefag har to ph.d.- programmer og denne stipendiatstillingen er knyttet til ph.d. -programmet i atferdsanalyse.

Arbeidsområde
Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet: “Evidence based psychoeducational intervention for children with autism: Outcome in adulthood, staff training and predictors of outcome”.

Prosjektet er et samarbeid mellom OsloMet, Stockholms Universitetet (psykologisk institutt) og Banyan Center, Stockholm.

Stipendiaten skal gjennomføre en utfallsstudie som undersøker hvor vidt personer med ASD som mottok evidensbasert intervensjon i førskolealderen oppnår et bedre utfall i voksen alder sammenlignet med barn som mottok eklektisk, spesialpedagogisk tidliginnsats. Videre skal det undersøkes om man kan forutsi hvilke barn som responderer best på evidensbasert tidliginnsats. Variabler som undersøkes er behandlingskvalitet, behandlingsintensitet, personalets utdannelse, foreldrestress, barnets adaptive fungering ved behandlingsstart og barnets språkferdigheter ved behandlingsstart.

 

Vi søker deg som har

 • mastergrad/hovedfag (120/ECTS) innen psykologi, pedagogikk eller helsefag
 • erfaring fra arbeid med barn og/eller voksene med spesielle behov
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på ett skandinavisk språk og engelsk
 • gode kunnskaper innen statistikk

Karakter på master-oppgave vektlegges.


Det er en fordel at du har

 • forskningserfaring
 • publikasjoner
 • erfaring med å veilede master/bachelorstudenter

 

Ønskede egenskaper

 • evne til å jobbe i team, arbeide selvstendig, systematisk og effektivt
 • gode samarbeids – og kommunikasjonsevner
 • faglig engasjement

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

 

Vi tilbyr deg

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet for faglig utvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i en aktiv forskningsgruppe med felles prosjekter og et godt eksternt nettverk
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • et godt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

 • For nærmere informasjon om stillingen, kontakt professor (hovedveileder) Svein Eikeseth, 92210988, seikeset@oslomet.no
 • For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt Kim-Henrik Ruud, kiru@oslomet.no
 • For spørsmål av administrativ karakter, kontakt seniorrådgiver Liza Sandell, lisand@oslomet.no

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat, kr. 436 900 per år i startlønn som gradvis vil øke til kr. 466 500 i løpet av stipendiatperioden.

 

Søknad

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

Søknadsbrev som beskriver din motivasjon og egnethet for stillingen CV og kopier av vitnemål og masteroppgave/hovedfagsoppgave. eventuelt liste over egne publikasjoner

 

Vilkår

 • attestert/sertifisert kopi av vitnemål og karakterutskrift må vedlegges (gjelder master). Disse må inneholde ECTS-skala (A-F). Utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk ved gradsgivende institusjon
 • utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges
 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen

 

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

 

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt lisand@oslomet.no

 

Søknadsfrist: 8.6.2018

Ref: 18/04251

Ansettelsestype FELLOW
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1.10.2018/ etter avtale
Lønn Statens lønnsregulativ. etter avtale
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/04251
Kontakt
 • Svein Eikeseth, professor, 92210988
 • Liza Sandell, seniorrådgiver, 67236069
Publisert 26.04.2018
Søknadsfrist 08.06.2018

Tilbake til ledige stillinger